Uczyli się przedsiębiorczości

Kultura Starachowice

Uczniowie III LO udali się na jednodniowe praktyki do wybranych firm i instytucji. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a patronat honorowy nad nim sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi, a także stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w wybranym zawodzie, a poprzez to dokonania weryfikacji swoich planów odnośnie przyszłej kariery zawodowej.

W organizację Dnia Przedsiębiorczości zaangażowali się nauczyciele III LO: Anita Skowrońska, Joanna Kumon, Paweł Myszka. Koordynatorką projektu była Elżbieta Majchrzak. Nauczyciele szkoły podkreślają, iż chcą uczyć młodzież przez praktykę, aby absolwent III LO z łatwością odnalazł się w życiu zawodowym.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.