„Tu mieszkam, tu zmieniam”. Kolejna edycja konkursu dla społeczników

Starachowice

Od kilku tygodni w całej Polsce trwa wielka akcja informacyjna II edycji konkursu Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Organizatorzy zachęcają do składania w  wniosków wszystkich lokalnych społeczników, którzy chcą zmieniać na lepsze swoje otoczenie. W zeszłym roku dofinasowanie swoich lokalnych pomysłów otrzymało prawie 250 organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Milion pięćset tysięcy złotych zostało przekazane społecznikom w całej Polsce.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2014 r. – Cel był jasny: chodziło o wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównanie szans dzieci i młodzieży. – wyjaśnia Eliza Dzwonkiewicz, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK.  Z dostępnych badań socjologicznych wynika bowiem, że 60% Polaków nie angażuje się w życie swojej społeczności lokalnej. To dosyć dziwne zjawisko, zważywszy na fakt, że ¾ Polaków jest dumnych z miejsca, z którego pochodzi i w którym mieszka. Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”, jak sama nazwa wskazuje, ma wesprzeć działania liderów społeczności lokalnych i pokazać ludziom, że dobra zmiana jest możliwa.
W czerwcu, oprócz rozpoczęcia II edycji konkursu, mija termin realizacji projektów wybranych w 2014 r. W zgłoszonych wnioskach, autorzy wykorzystali pełną paletę form od wstaw, po przez renowację mogił i pomników, a skończywszy na publikacjach książkowych połączonych z wydarzeniami promocyjnymi.  Eliza Dzwonkiewicz precyzuje: – Zdarzały się również prawdziwe „perełki”, jak warsztaty z „wymierającej” lokalnej gwary, remont zabytkowego tramwaju, rewitalizacja opuszczonego dworca kolejowego czy wystawiana w lokalnym amfiteatrze „telenowela” poruszająca problemy miasta. Słowem nie było „złych” pomysłów. Musiały spełniać tylko jeden „mały” warunek – miały być ważne dla lokalnej społeczności. –
W tym roku organizatorzy planują wesprzeć finansowo 300 wniosków. Kwota jest taka sama jak w roku ubiegłym – 1,5 mln zł. Informacje na temat warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej konkursu. Dodatkowo w całej Polsce, podczas lokalnych festynów, wystaw czy też innego rodzaju wydarzeń zostanie zorganizowanych 200 punktów informacyjnych, gdzie zainteresowani będą mogli otrzymać wszystkie informacje potrzebne do przygotowania i złożenia wniosków.  Jeśli zatem ktoś ma pomysł, jak zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie – podwórko, osiedle, miejscowość powinien niewątpliwie zainteresować się konkursem „Tu mieszkam, tu zmieniam.”

Kamil Rozłowiecki

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.