Termomodernizacja szkół, a nauka w soboty

flash Starachowice

Ze względu na koszty, termomodernizacja budynków szkolnych w Starachowicach rozłoży się w czasie na 2018 i 2019 rok. Mimo to w tym roku szkolnym uczniowie nadal będą chodzić w soboty do szkoły.

Falę niedomówień i wątpliwości z organizacją zajęć szkolnych wywołała informacja o zawirowaniach związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Chodzi głównie o budynki szkół, gdzie od czerwca miały rozpocząć się prace tj. kompleks szkół na Os. Południe – SP nr 13, Gimnazjum nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 10 oraz PM nr 2, PM nr 11 i SP nr 10.

  • Po otwarciu ofert na wykonanie tego zadania okazało się, że nie dysponujemy taką sumą pieniędzy, jaka jest potrzebna. Mieliśmy na wykonanie 15 mln zł (dotacja 13 mln zł) a oferta opiewa na 25 mln zł. By nie zadłużać miasta, zdecydowaliśmy, że część pieniędzy wykorzystamy w 2018 roku a resztę w 2019 roku – poinformował Marek Materek, prezydent miasta. – Teraz zrobimy kompleks szkół na Południu oraz PM nr 2 a SP nr 9 i PM nr 11 odroczymy z terminem wykonania na 2019 rok. Nie będzie się to jednak wiązało z odrabianiem zajęć w soboty w roku szkolnym 2018/2019.

Organizacja zajęć w tym roku pozostaje jednak bez zmian. Przyjęty na początku harmonogram zajęć, obowiązuje do czerwca.

  • Nasi uczniowie chodzą do szkoły w jedną sobotę w miesiącu i tak pozostanie – mówi Sławomir Jama, dyrektor SP nr 9. – Zajęcia szkolne, tak jak planowaliśmy kończymy 1 czerwca, Dniem Dziecka a rozdanie świadectw tak jak we wszystkich pozostałych szkołach 22 czerwca. Ci, którzy nie będą mogli odebrać świadectwa w terminie zrobią to później – uspokaja dyrektor Jama.

W czerwcu wszystkie planowane do termomodernizacji szkoły zostaną oddane wykonawcy.

  • W przetargu był określony termin, nie możemy go wydłużyć, bo złamalibyśmy zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wyjaśnia prezydent. – Dlatego musimy zabezpieczyć w budżecie na 2018 i 2019 dodatkowe fundusze, by ponownie ogłosić przetarg na wybór wykonawcy. Przetarg powinien odbyć się najpóźniej w kwietniu br. Taka organizacja jest konieczna, by uniknąć zaciągnięcia kredytu na ok. 10 mln zł. Stąd decyzja by unieważnić przetarg na SP 9 i PM 11, złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu gdzie nabór trwa do końca marca. Następnie wybrać wykonawcę prac. Podpisać umowę i realizować zadania.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.