Szpital i 2,5 miliona złotych. Na co wydadzą pieniądze?

Starachowice Zdrowie i uroda

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzyma 2.667 181,27 zł na informatyzację placówki. – Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich i przeznaczone zostaną na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – informuje Małgorzata Kałuża, specjalista ds. komunikacji o rozwoju w PZOZ.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” . – Starachowicki szpital znalazł się w gronie 20 podmiotów partnerskich projektu, obejmujących
7 szpitali wojewódzkich, 12 szpitali powiatowych oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Realizacja projektu w partnerstwie pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – mówi M. Kałuża.
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach projektu InPlaMed planuje przebudowę infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczne przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zbudowana zostanie serwerownia główna – Centrum Przetwarzania Danych. Powstanie ona w pomieszczeniach specjalnie przystosowanych od strony budowlanej oraz instalacyjnej.
Celem finalnym tego projektu jest zbudowanie bezpiecznego środowiska informatycznego, wspierającego przetwarzanie i prowadzenie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie tylko w obrębie PZOZ, ale umożliwiającego również bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o zdefiniowane standardy wymiany danych.
Planowany termin realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2021.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.