Świętokrzyska Victoria dla Starachowic

flash Starachowice

Gmina Starachowice znalazła się w gronie laureatów X edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Oprócz naszego miasta wyróżnienie otrzymali prof. Stanisław Żak („Osobowość”) i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa („Przedsiębiorczość”).

Uhonorowanie laureatów „Świętokrzyskiej Viktorii” odbyło się we wtorek, 13 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej. Gospodarzami uroczystości, która zgromadziła parlamentarzystów, włodarzy gmin i powiatów regionu, przedstawicieli instytucji i firm oraz środowisk artystycznych, byli Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa i marszałek Adam Jarubas.

  • Obchodzimy 20-lecie województwa, na którego rozwój pracowaliście wszyscy Państwo: przedsiębiorcy, samorządowcy i osobowości – mówił A. Bąk.
  • Gala Świętokrzyskiej Victorii to czas, kiedy dziękujemy osobom, samorządom, firmom z województwa świętokrzyskiego, które dają z siebie więcej niż muszą. Wkładają serce, pasję i przyczyniają się do rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej – mówił marszałek A. Jarubas.

W kategorii „Samorządność”, w której nagrodę otrzymała gmina Starachowice, nominacje otrzymały gminy: Czarnocin, Masłów, Pawłów oraz Strawczyn.

  • W samorządowym życiu uczestniczę dopiero od trzech lat, dlatego Świętokrzyska Victoria jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. To nagroda dla wszystkich mieszkańców, którzy codziennie aktywnie zmieniają Starachowice, każdego dnia dokładają cegiełkę, żeby nasze miasto się rozwijało – powiedział Marek Materek, prezydent Starachowic odbierając nagrodę.

Za co Starachowice?

Miasto z powodzeniem korzysta z funduszy unijnych. W ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zagospodarowany zostanie teren Parku Miejskiego (dofin. ponad 1,6 mln zł), realizowany jest  projekt mający na celu poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych gminy (dofin. ponad 1 mln zł). Ze środków własnych udało się m.in. zrealizować szereg inwestycji drogowych, m.in. w południowej części miasta wraz z odwodnieniem, wymiana nawierzchni i oświetlenia. Gmina udziela wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców poprzez kampanie informacyjno-promocyjne. Samorząd wspiera działania w sferze kultury (Szkółka Rzeźbiarska, Wakacje w mieście, Dni Starachowic, Kino Plenerowe), na rzecz ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych; usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie gminy). Podejmuje liczne działania na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych w gminie (zakupiony został m.in. samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadzony system teleopieki dla niepełnosprawnych, powołany został Klub Olimpiad Specjalnych ARKA).

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.