Stypendyści premiera

Starachowice

133 osoby z regionu świętokrzyskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. W zaszczytnym gronie stypendystów premiera jest sześciu laureatów z powiatu starachowickiego.
Uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2017/2018 odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Stypendia przekazali wojewoda Agata Wojtyszek i kurator oświaty Kazimierz Mądzik. Stypendia z terenu powiatu starachowickiego otrzymali: Katarzyna Bidzińska (I LO), Natalia Ćwiek (III LO), Kacper Kiciński (II LO), Bartosz Klepacz (Technikum Nr 2 w ZSZ nr 2), Michał Mirkiewicz (Technikum nr 1 w ZSZ nr 1), Jana Zatyrka (Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach, szkoła w Starachowicach).

Stypendium premiera jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Przyznaje się je uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki – a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendystów premiera można nazwać liderami swoich szkół. Zwykle to uczniowie z najwyższą średnią ocen lub wyróżniający się nieprzeciętnie w jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium wynosi 258 złotych miesięcznie. Wypłacane jest w dwóch transach za okres dziesięciu miesięcy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.