Społeczność III LO walczy o ocalenie ogólniaka im. Baczyńskiego

flash Starachowice

Pojawiły się głosy o rzekomej chęci likwidacji bądź wygaszenia III LO przez włodarzy powiatu starachowickiego. Starosta Danuta Krępa, z którą spotkała się społeczność szkoły stanowczo temu zaprzeczyła. Organ prowadzący szkołę ograniczył jednak nabór do ogólniaka do jednej klasy pierwszej od września 2018 roku. Dodatkowo poinformował o planach przeniesienia do budynku szkoły przy ul. Glinianej  Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, któremu gmina wypowiedziała umowę z budynku przy ul. Żeromskiego.

Dla społeczności III LO takie stanowisko Zarządu Powiatu oznacza jedno – początek końca ich szkoły. Apelowali o zaniechanie działań w kierunku ograniczania rozwoju szkoły i szukanie innych rozwiązań dla gimnastyki korekcyjnej. Do mediacji w rozmowach z prezydentem miasta zobowiązał się Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty obecny na spotkaniu. Chodzi o znalezienie alternatywnego miejsca dla MOGKiK lub przedłużenie umowy w dotychczasowej siedzibie.

Gdyby doszło realizacji planów Zarządu Powiatu, na co musi wyrazić zgodę Rada Powiatu, gimnastyka korekcyjna byłaby trzecią placówką w budynku przy ul. Glinianej. W tej chwili, oprócz wspomnianego III LO mieści się tam również Młodzieżowy Dom Kultury. Zdaniem starosty byłoby to do pogodzenia. Zasadniczym argumentem, który miałby za tym przemawiać jest aspekt ekonomiczny. Zdaniem włodarzy powiatu konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków, gdyż do oświaty powiat dokłada rocznie 4 mln zł.

1 Komentarz dla “Społeczność III LO walczy o ocalenie ogólniaka im. Baczyńskiego

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.