Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Starachowice

W grudniu 2016 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Starachowicach, gmina Starachowice z pomocy ustawy nabyła spadek po zmarłym 1 kwietnia 2013 roku, podatniku mieszkańcu Starachowic. Samorząd otrzymał spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co oznacza, że gmina odziedziczyła zarówno majątek, jak i zobowiązania, które spoczywały na zmarłym.

Sporządzony przez Komornika Sądowego spis inwentarza ujawnił, że zmarły był użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej w Starachowicach. Jej wartość biegły sądowy oszacował na kwotę 592.000 zł.

Dlaczego spadkobiercy z rodziny odrzucili majątek wart ponad pół miliona złotych? Otóż zmarły pozostawił po sobie również zobowiązania wobec wierzycieli. Z chwilą jego śmierci długi wynosił blisko 714 tys zł.

Czy przejmując spadek, gmina wzięła na siebie obowiązek uregulowania należności wynikających z zadłużenia?

Po wstępnej weryfikacji odziedziczonego przez gminę zadłużenia ustalono, że stan bierny spadku wynosi 621.007,15 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zobowiązana jest do spłaty odziedziczonego długu jedynie do wysokości stanu czynnego spadku tj. do kwoty 592 tys. zł.

Ponieważ przejęty przez gminę majątek nie został jeszcze spieniężony, istniała konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta na 2017 rok pieniędzy na częściową spłatę odziedziczonego zadłużenia. Chodzi o kwotę 1.378 zł  z tytułu podatku od towarów i usług wobec Urzędu Skarbowego i 27.072 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Starachowicach z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Reszta należności względem pozostałych wierzycieli będzie regulowana po sprzedaży majątku, którym dysponował zmarły.

***

Trzy pytania do skarbnika – odpowiada Halina Piwnik, skarbnik gminy Starachowice

– Czy gmina podobnie, jak spadkobiercy, mogła odrzucić spadek?

– Nie. Z chwilą, kiedy naturalni spadkobiercy odrzucili majątek po zmarłym, gmina jest ostatecznym spadkobiercą. Dziedziczy majątek po zmarłym podatniku, mieszkańcu miasta z mocy ustawy. Dziedziczy zarówno aktywa, jak równie pasywa, tzn. majątek i wierzytelności.

– Czy obowiązkiem gminy jest spłata wszystkich długów?

– Nie, gmina odpowiada za długi do wysokości dziedziczonego majątku. Za ewentualną różnicę nie odpowiada.

– To znaczy, że samorząd nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów?

– Teoretycznie nie, ale w praktyce może wyglądać to różnie. Wiele zależy od tego czy, w jakim czasie i za ile uda się spieniężyć majątek, którym dysponował zmarły. Majątek może być trudny do sprzedania z różnych powodów, może być np. na terenach zalewowych, przez co może nie być chętnych do nabycia danej nieruchomości. To może być również przesłanka do obniżenia ceny. Tymczasem długi trzeba regulować wobec wierzycieli, żeby uniknąć odsetek za nieterminowe płatności. W ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się tego typu sprawy. Spadkobiercy odrzucają majątek, bo oprócz niego zmarły pozostawił po sobie zobowiązania przewyższające wartość majątku.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.