SOR starachowickiego szpitala dofinansowany

Starachowice

Ćwierć miliona złotych trafi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego starachowickiego szpitala z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego!

  • Nasz podmiot leczniczy uzyskał dokładnie 225.065,04 zł, a wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – informuje Małgorzata Kałuża, specjalista ds. komunikacji i rozwoju w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Otrzymane pieniądze pozwolą na doposażenie stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w: defibrylator, respirator, aparat USG, 4 kardiomonitory, 2 aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz 3 zestawy intubacyjne.

Koszt całkowity zakupu sprzętu medycznego wynosi niemal 265 tys. zł., z czego 85% pokryje Unia Europejska.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W podpisaniu uczestniczyli Sławomir Gadomski, Minister Zdrowia, wojewoda Agata Wojtyszek oraz Katarzyna Arent, dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Nie tak dawno starachowicki PZOZ otrzymał ponad 100 tys. zł. z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie oddziałów wewnętrznych. Fundusze przeznaczono na zakup 7 monitorów kardiologicznych, specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do ciągłego pomiaru istotnych parametrów życiowych. Pięć urządzeń dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym, a pozostałe dwa dla Oddział Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.