Są pieniądze na Kościelną

Starachowice

„Przebudowa ul. Kościelnej w Starachowicach” znalazła się w ścisłej czołówce listy rankingowej, którą ogłosił Urząd Wojewódzki. Inwestycja szacowana na ponad 5,1 mln zł otrzymała 2,5 mln zł dofinansowania.
Projekt obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1.220 metrów, 2.095 m chodnika, 1.220 m odwodnienia i 2.440 m (strona prawa i lewa) ruchu dla rowerów po ogólnodostępnym pasie oraz przebudowę czterech przystanków.
Na liście rezerwowej natomiast znalazł się projekt budowy połączenia pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Górną. Wartość tej inwestycji to 1,2 mln zł przy czym dofinansowanie wynosi 625 tys. zł. Projekt obejmuje budowę 267m drogi, 230 m chodnika, 534 m (strona prawa i lewa) ruch dla rowerów po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu, 267 m odwodnienia. W ramach zadania zostaną rozbudowane i wybudowane 4 skrzyżowania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.