Ruszyły zmiany w magistracie

flash Starachowice

Piątek 24 kwietnia rozpoczyna nowy rozdział w pracy starachowickiego Urzędu Miejskiego. Prezydent Starachowic wydał zarządzenie o nowej strukturze organizacyjnej UM. Kilku pracowników otrzymało wypowiedzenia.

Nowa struktura przewiduje 9 zespołów, stanowisk i referatów podległych bezpośrednio prezydentowi. Kolejne komórki organizacyjne  podlegać będą czterem urzędnikom; dwóm zastępcom prezydenta, sekretarzowi i skarbnikowi miasta. Znikną wydziały i naczelnicy. Powstaną referaty i zespoły na czele których stać będą  kierownicy. Będzie ich 16.

Już w piątek urząd zahuczał od kadrowych informacji. Ale rzecznik urzędu jeszcze w niedzielę nie miała dla prasy żadnych informacji o wypowiedzeniach. Nieoficjalnie wiemy, że z pracy zwolnieni zostali  naczelnicy wydziałów Paweł Żmudziński i Agnieszka Gołda, kierownicy referatów: Jarosław Tymiński, Marek Kołodziejski i Małgorzata Krukowska. Wypowiedzenia odebrało również dwóch pracowników Straży Miejskiej.

Rozstać się z pracą w magistracie będzie musiało jeszcze kilka osób, które otrzymają stosowne pisma dopiero po tym,  jak o zamiarze ich zwolnienia powiadomione zostaną związki zawodowe działające w urzędzie.

W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy o nich pisać na naszej stronie internetowej.

(j)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.