PSL chce odwołania starosty! Dlaczego?

flash Starachowice

Ośmiu radnych Rady Powiatu w Starachowicach chce odwołania starosty starachowickiego Danuty Krępy. Czym uzasadniają swój wniosek?
Powodem złożenia wniosku o odwołanie starosty jest, zdaniem radnych opozycji, brak właściwego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, zła polityka inwestycyjna oraz brak współpracy z administracją rządową i innymi samorządami.
– Po analizie rocznej pracy, nieustannie zmieniającego swój skład osobowy Zarządu powiatu, oceniamy, że powiat starachowicki zamiast rozwijać się został uwikłany w wewnętrzne rozgrywki polityczne jednej partii, których efektem jest brak od 6 miesięcy dyrektora w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – piszą w uzasadnieniu. – Nadto, proste błędy popełniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących powołania komisji konkursowej dla wyboru dyrektora czy też wprowadzaniu zmian w statucie PZOZ zakończyły się stwierdzeniem nieważności uchwał przez wojewodę świętokrzyskiego. Jednocześnie następuje znaczące pogorszenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, w tym zwłaszcza w obszarze kardiologii.
W latach 2017 r. i 2018 r. w sposób znaczący spadły nakłady inwestycyjne w powiecie, a starosta nie podjęła skutecznych działań zmierzających do pozyskania na nie dodatkowych środków. Za szczególnie niepokojące uznać należy zaniedbania dotyczące dostosowania pomieszczeń dla Oddziału Zakaźnego PZOZ, które powinny być przeprowadzone zgodnie z art.207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej do końca 2017r.
Swoistym wizerunkiem obietnic składanych przez D.Krępę po powołaniu na funkcję Starosty stał się budynek starego szpitala, który przy jej biernej postawie, zamiast inwestycji z udziałem innych podmiotów, doczekał się wpisania na wojewódzką listę zabytków, co chyba na zawsze zamyka możliwości jego sprzedaży i zagospodarowania na inne cele.
Pod wnioskiem podpisali się radni: Bożena Wrona, Dariusz Dąbrowski,Cezary Berak, Aldona Adamczyk, Jerzy Stachuczy, Jan Pocheć, Beata Stąpor, Włodzimierz Łańcuchowski

Dodaj komentarz