PSL chce odwołania starosty! Dlaczego?

flash Starachowice

Ośmiu radnych Rady Powiatu w Starachowicach chce odwołania starosty starachowickiego Danuty Krępy. Czym uzasadniają swój wniosek?
Powodem złożenia wniosku o odwołanie starosty jest, zdaniem radnych opozycji, brak właściwego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, zła polityka inwestycyjna oraz brak współpracy z administracją rządową i innymi samorządami.
– Po analizie rocznej pracy, nieustannie zmieniającego swój skład osobowy Zarządu powiatu, oceniamy, że powiat starachowicki zamiast rozwijać się został uwikłany w wewnętrzne rozgrywki polityczne jednej partii, których efektem jest brak od 6 miesięcy dyrektora w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – piszą w uzasadnieniu. – Nadto, proste błędy popełniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących powołania komisji konkursowej dla wyboru dyrektora czy też wprowadzaniu zmian w statucie PZOZ zakończyły się stwierdzeniem nieważności uchwał przez wojewodę świętokrzyskiego. Jednocześnie następuje znaczące pogorszenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, w tym zwłaszcza w obszarze kardiologii.
W latach 2017 r. i 2018 r. w sposób znaczący spadły nakłady inwestycyjne w powiecie, a starosta nie podjęła skutecznych działań zmierzających do pozyskania na nie dodatkowych środków. Za szczególnie niepokojące uznać należy zaniedbania dotyczące dostosowania pomieszczeń dla Oddziału Zakaźnego PZOZ, które powinny być przeprowadzone zgodnie z art.207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej do końca 2017r.
Swoistym wizerunkiem obietnic składanych przez D.Krępę po powołaniu na funkcję Starosty stał się budynek starego szpitala, który przy jej biernej postawie, zamiast inwestycji z udziałem innych podmiotów, doczekał się wpisania na wojewódzką listę zabytków, co chyba na zawsze zamyka możliwości jego sprzedaży i zagospodarowania na inne cele.
Pod wnioskiem podpisali się radni: Bożena Wrona, Dariusz Dąbrowski,Cezary Berak, Aldona Adamczyk, Jerzy Stachuczy, Jan Pocheć, Beata Stąpor, Włodzimierz Łańcuchowski

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.