Pomagaj tak aby nie zaszkodzić

Starachowice

Projekt współfinansowany przez gminę Starachowice w 2016 roku, umożliwił udział kolejnej grupie nauczyciel w szkoleniu o charakterze superwizyjnym. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników – nauczycieli starachowickich szkół. Dzielenie się doświadczeniem i weryfikacja teorii, sprzyjały rozładowaniu emocji, poszukiwaniu rozwiązań, radzeniu sobie z bezradnością, „dotknięciu czułych punktów” w pracy i doskonaleniu relacji z uczniami i rodzicami.

Trudny świat, w którym żyją nasze rodziny, epatowanie przemocą i brakiem norm moralnych powodują, że gubią się w nim i dzieci i rodzice i nauczyciele. Niepokój wychowawcy o bezpieczny rozwój dziecka może powodować atak ze strony rodziców, na przykład: „moje dziecko jest w porządku”, „niech się pani nie wtrąca”.

Warsztaty były poświęcone poszukiwaniu płaszczyzny porozumienia między rodzicami, a nauczycielami, ćwiczeniom umiejętności pomagania dziecku krzywdzonemu i doskonaleniu umiejętności asertywnych zachowań, bez poszukiwania winnych, czy udowadniania kto ma rację. Prowadzące, trenerki Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” Elżbieta Staniszewska i Anna Babicka, potwierdzają, że praca na zajęciach przebiegała w dobrej, przyjaznej atmosferze, przeplatana anegdotami a nawet wybuchami śmiechu .

Tu garść osobistych refleksji uczestników: „przestanę tak dużo gadać”, „naładowałam akumulatory”, „nabrałam dystansu do siebie i pracy”, „uczę się dbać o siebie”, „potrzebuję rozmowy o problemach szkolnych, a w szkole nie ma na to czasu”.

Anna Babicka podkreśliła, że wartością tego spotkania była wymiana trudnych doświadczeń, a celem prowadzących było wyposażenie nauczycieli w wiedzę o własnych możliwościach i umiejętnościach. Jak powiedział Cicero „Uczyć się, to nic innego, jak przypominać sobie” i na warsztatach stworzono płaszczyznę do porządkowania swoich doświadczeń oraz czas na dzielenie się nimi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.