Jak pracują nasi radni?

Starachowice

Wzięliśmy pod uwagę I i II półrocze 2015 roku oraz pierwsze półrocze br. Przyjrzeliśmy się frekwencji podczas poszczególnych komisji RM, a także liczbę zgłaszanych przez radnych interpelacji i wniosków od grudnia 2014 r.

Najlepsza frekwencja ogółem na komisjach odnotowana została na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej – 94,96%. Na Komisji Finansów i Budżetu radni uczestniczyli w 90,93% posiedzeń, na Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu – 85,37%, a na Komisji Gospodarczej najmniej – 82,21%.

Okazuje się, że jedynie kilku radnych miało 100% frekwencję na posiedzeniach komisji. Wśród nich są: Włodzimierz Orkisz, Marta Zięba, Mariusz Konarski, Jarosław Nowak, Paweł Kępa oraz Sylwester Kwiecień.

Wątpliwym rekordzistą jest radny Piotr Nowaczek, który miał frekwencję sięgającą jedynie 19,83%. Opuścił aż 16 a 20 odbytych spotkań. Niską w porównaniu do innych radnych frekwencję miał także radny Mirosław Adamus – 54,16%. Oznacza to, że opuścił dziesięć spotkań. Wszystkie nieobecności były usprawiedliwione. Szczegółowe dane dotyczące obecności radnych znajdują się w tabeli.

Frekwencja naszych radnych na posiedzeniach komisji RM
Nazwisko
Paweł Kępa
Sylwester Kwiecień
Marta Zięba
Mariusz Konarski
Paweł Kępa
Jarosław Nowak
Włodzimierz Orkisz
Zygmunt Andrejas
Marcin Sowula
Zygmunt Andrejas
Krzysztof Różycki
Marcin Sowula
Tomasz Walendziak
Tomasz Andrzejewski
Joanna Główka
Sylwester Kwiecień
Robert Sowula
Jadwiga Piątek
Piotr Babicki
Krzysztof Zuba
Janusz Garbarczyk
Janusz Garbarczyk
Michał Walendzik
Mariusz Zaborski
Elżbieta Kucy
Bronisław Paluch
Janusz Garbarczyk
Mirosław Adamus
Piotr Nowaczek

 

Po jednym lub dwa
Tylko jeden wniosek/interpelację przez połowę trwania obecnej kadencji złożył radny Bronisław Paluch.
Po dwie interpelacje/wnioski złożyli radni: Janusz Garbarczyk i Tomasz Walendziak.
Szczegółowe dane dotyczące liczby złożonych interpelacji przez naszych radnych w tabelce obok.

 

Oni byli na wszystkich posiedzeniach! plus foto

Włodzimierz Orkisz (Kom. Budżetu i Finansów) – 100%
Marta Zięba (Kom. Edukacji) – 100%
Mariusz Konarski – (Kom. Edukacji) 100%
Paweł Kępa (Kom. Gospodarcza i Rewizyjna) – 100%
Jarosław Nowak (Kom. Gospodarcza) – 100%
Sylwester Kwiecień (I pół. 2015 r. – Komisja Rewizyjna) – 100%

 

Rekordzista! plus foto walendzik

Niedoścignionym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę wniosków i interpelacji zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej, a także poza nimi, jest Michał Walendzik.
Licząc od grudnia 2014 roku aż do chwili obecnej zgłosił on aż 118 różnego rodzaju interpelacji, traktujących o sprawach gnębiących mieszkańców! Brawo!

 

Liczba wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Starachowicach od grudnia 2014 r.
Michał Walendzik – 118
Elżbieta Kucy – 41
Piotr Babicki – 37
Krzysztof Różycki – 33
Sylwester Kwiecień – 29
Mariusz Konarski – 27
Włodzimierz Orkisz – 25
Krzysztof Zuba – 24
Marcin Sowula – 18
Marta Zięba – 16
Tomasz Andrzejewski – 15
Robert Sowula – 11
Mariusz Zaborski – 11
Jadwiga Piątek – 10
Piotr Nowaczek – 10
Zygmunt Andrejas – 9
Paweł Kępa – 8
Mirosław Adamus – 6
Joanna Główka – 5
Jarosław Nowak – 5

 

Najwięcej nieobecności plus foto nowaczek
Najniższą frekwencję na posiedzeniach komisji RM, odnotował radny Piotr Nowaczek, który przynależy do Komisji Gospodarczej. Radny był jedynie na 4 z 20 posiedzeń komisji w ostatnich trzech półroczach! Miał 15 nieobecności usprawiedliwionych i 1 nieusprawiedliwioną. Jego ogólna frekwencja wyniosła zaledwie 19,83%.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.