50 lat duszpasterskiej posługi

Starachowice

50-lecie święceń kapłańskich obchodzi ks. Aleksander Sikora. Dla wiernych z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach dzień parafialnego odpustu był dniem modlitwy w intencji Proboszcza.

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, to dzień modlitwy o świętość kapłanów. W tym roku w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach ta intencja miała szczególny wymiar. Wierni modlili się wspólnie z ks. proboszczem Aleksandrem Sikorą dziękując Bogu za 50 lat kapłaństwa.

Powierzając Bożej Opiece Dostojnego Jubilata, obchody Złotego Jubileuszu miały dwa uroczyste momenty. W dniu Odpustu (3 czerwca) Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył ks. Aleksander, w koncelebrze ze swoimi kolegami z roku. Homilię wygłosi ks. Bernard Kasprzycki, dziekan zwoleński, autor tygodnikowych Niebowskazów. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Jubilat udzieli każdemu z obecnych indywidualnego błogosławieństwa.

Natomiast w niedzielę (5 czerwca) ks. Aleksander głosił homilię na wszystkich Mszach św. a na zakończenie udzielał błogosławieństwa. Główna Jubileuszowa Eucharystia odbyła się o godz. 18.00.

Na obrazku prymicyjnym, który drukował na okoliczność święceń kapłańskich, widniał cytat z psalmu: „Miłosierdzie Pańskie na wieki będę opowiadał”. Tym słowom pozostaje wierny.

***

Ks. kan. Aleksander Michał Sikora ur. się 2 grudnia 1941 roku w Radomiu. Najmłodszy z sześciorga dzieci Jana i Heleny z d. Dziekońska. Rodzeństwa nie poznał, gdyż umarli niedługo po urodzeniu. Do Seminarium Duchownego w Sandomierzu wstąpił zaraz po maturze w 1960 roku. 5 czerwca 1966 roku odebrał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Piotra Gołębiowskiego. Pracował w kilku parafiach jako wikariusz (pierwsza była parafia Świerże Górne nad Wisłą koło Kozienic). Do Starachowic trafiał w 1982 roku, gdzie jako wikariusz pełnił służbę w parafii pw. Św. Trójcy. W 1983 roku ks. bp. Edward Materski zlecił mu budowę domu katechetycznego i kaplicy na Osiedlu „Majówka”. Staraniem księdza powstała parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.