Targowica w nowym blasku, „dolne” nie do poznania

flash Starachowice

Targowica w nowym blasku, „dolne” nie do poznaniaModernizacja Targowicy Miejskiej, stworzenie nowego budynku zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim, czy koncepcja rozmieszczenia ścieżek rowerowych między starachowickimi zbiornikami wodnymi – to tylko niektóre z inwestycji nad którymi w ostatnich miesiącach pracował Marcin Bednarczyk, Architekt Miasta.Targowica jak nowa

Targowica jak nowa

Jeśli gminie uda się uzyskać dofinansowanie, a w budżecie znajdą się fundusze, wiele wskazuje na to, że renowacji doczeka się Targowica Miejska.

– Będziemy składać dokumentację by przyznane zostało nam dofinansowanie na rewitalizacje Targowicy Miejskiej – informuje Marcin Bednarczyk, Architekt Miasta. – Jedynym problemem, który jest tam do rozwiązania to budowa kanalizacji deszczowej, której na targowicy nie ma. Zastanawiamy się nad budową kolektora deszczowego, który rozwiązałby problem braku kanalizacji. Musimy jednak patrzeć na inwestycje przez pryzmat budżetu i baczyć na to, że dysponujemy określoną pulą funduszy. Projekt zakłada wykonanie tzw. pasaży – alejek handlowych, przykrytych zadaszeniem, tak by sprzedawcy mieli godne warunki do pracy, a mieszkańcy do robienia zakupów. Modernizacja obejmowałaby również budynki stojące na placu targowym, zrobienie bramy wejściowej, wykonanie miejsc postojowych dla sprzedających, a także zadbanie o wyposażenie targowiska w stoły do handlu, nasadzenie roślinności itp. Dofinansowanie może wynieść około 1 miliona złotych. Koszt całej inwestycji, bez budowy kolektora, wynosiłaby natomiast ok. 3 milionów zł. Jak zapewnia M. Bednarczyk, modernizacja nie zakłóciłaby handlu na targowisku. – Prawdopodobnie odbywałaby się ona w dwóch etapach, a handel prowadzony byłby na nieremontowanej części. O szczegółach jednak mówić będziemy po uzyskaniu zapewnienia o finansowaniu – mówi.

Dla sportowców i kibiców

M. Bednarczyk mówi również o planach stworzenia budynku zaplecza sportowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Szkolnej. – Byłoby to zaplecze dla zawodników sportowych wraz z miejscem na szatnie, sanitariaty, część socjalną. W budynku znalazłoby się miejsce dla klubów sportowych działających w Starachowicach, mających obecnie siedzibę w tzw. blaszaku przy ul. Szkolnej, ale także dla organizacji pozarządowych. Stworzona zostałaby strefa kibica, miejsce na sklepik sportowy. Budynek powstałby w oparciu o koncepcję związaną z budową krytej trybuny. Część sanitarno-socjalna zostałaby zlokalizowana pod częścią korony stadionu objętej inwestycją. Budynek stanąłby od strony wejściowej na stadion przy ul. Radomskiej. Prezydent miasta Marek Materek przedstawił koncepcję tej inwestycji podczas spotkania z wiceministrem sportu Jarosławem Stawiarskim, który wizytował w Starachowicach. Priorytetową sprawą obecnie jest jednak modernizacja strzelnicy, a projekt nowego budynku na stadionie musi zostać jeszcze dopracowany.

Dworzec z prawdziwego zdarzenia

M. Bednarczyk pracuje również nad zmianą wizerunku Starachowic Dolnych. – Jest koncepcja by na terenie obecnych stanowisk autobusowych zorganizować na nowo plac dworcowy z budynkiem i zadaszeniem stanowisk. Prawdopodobnie uległoby zmianie skrzyżowanie ulicy Radomskiej z ulicą Hutniczą. Jesteśmy na etapie uzgadniania z Zarządem Dróg Powiatowych w jakiej formie usprawnić ruch drogowy w tym miejscu. Inwestycja realizowana byłaby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie działań dotyczących niskiej emisji.

***

na rasterkach

Czy wiesz, że….

Architekt Miasta pracuje również nad koncepcją ścieżek rowerowych, które mają powstać w ramach projektu „Odnowa Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego. Ścieżki łączyłby trzy starachowickie zbiorniki wodne: Piachy, Lubiankę i Pasternik. Dokładny przebieg trasy nie został jeszcze zatwierdzony. Gmina chciałaby, aby ścieżki rowerowe przebiegały jak najdalej od głównych traktów ulicznych.

 

Nowe tabliczki

Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji nowych tabliczek z nazwami ulic, które od teraz będą zawieszane na starachowickich osiedlach. – Chcemy by były to barwy miasta: żółty i niebieski wraz z herbem miasta. Jeden z projektów zakładał by nazwa ulicy była na żółtym tle, druga na niebieskim. Wybraliśmy wariant pierwszy czytelniejszy dla użytkowników dróg. Pewne jest to, że w razie wymiany tabliczek na nowe, na mieście pojawią się już te wykonane wg nowego, jednolitego wzoru. Całkowita wymiana trwać będzie kilka lat.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.