Rodzina 500+ bez komplikacji

flash Starachowice

1 kwietnia we wszystkich gminach naszego powiatu ruszył rządowy program RODZINA 500+. Chętnych do złożenia wniosku nie brakowało.

W piątek, 1 kwietnia, kilka minut po godz. 8.00, kiedy rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu Rodzina 500+, odwiedziliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach. Na parterze budynku przy ul. Majówka czekały tumy. Kolejka osób oczekujących na złożenie wniosków była długa, ale dzięki sprawnej obsłudze szybko można było załatwić niezbędne formalności.

– Tak już złożyłam wniosek, bez problemu, szybko i sprawnie poszło. Z wypełnieniem nie miałam problemu – mówi Milena Bonia, mama jednego dziecka. – Nie przelewa nam się, więc liczę, że powinniśmy dostać obiecane 500 zł.

Program przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na każde drugie i następne dziecko przysługiwać będzie miesięcznie 500 zł, bez kryterium dochodowego. Osoby, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne, mogą również wnioskować o 500 zł na pierwsze dziecko.

Na terenie Starachowic wnioski przyjmowane były w trzech miejscach. Oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, również w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach oraz w Galerii „Skałka” przy Al. Armii Krajowej. Największe oblężenie było w MOPS, w pozostałych punktach z możliwości złożenia wniosku korzystali nieliczni.

– Wnioski przyjmuje trzy osoby, dodatkowo uruchomiliśmy jeszcze jedną osobę do obsługi problemu 500+ – mówi Anna Kaczmarek, szefowa Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Starachowicach. – Tu na miejscu jest cztery osoby, plus trzy osoby na zewnątrz: w BOM (jedna osoba) i Galerii Skałka (dwie osoby). Przed chwilą dzwoniłam do osób, które zajmują się obsługą poza ośrodkiem. W Urzędzie Miejskim nie było nikogo, na bieżąco są przyjmowane wnioski w Skałce.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane do 30 czerwca. Ci, którzy nie zdołali złożyć wniosku mogą to zrobić przez najbliższe trzy miesiące. Wypłata nastąpi z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Pierwszy okres prawa przyznawania świadczenia będzie trwał od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. W latach kolejnych prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od 1 października do 30 września roku następnego.

 

 

Kompendium 500+

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko należy przygotować następujące dokumenty.

– ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu)

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

– wydruk bankowy potwierdzający nr konta, na które ma być realizowana wypłata lub informacja we wniosku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć m.in.

– umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające sytuację zawodową począwszy od 1 stycznia 2014 r.- do chwili obecnej,

– orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

– prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację, alimenty na rzecz dziecka,

– oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągnięte w roku 2014 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą ustalania dochodu rodziny, w okresie od 1 kwietnia br. do 30 września 2017 r. będą dochody uzyskane w 2014 roku.

W stosunku do osób pobierających aktualnie świadczenia rodzinne, ośrodek pomocy społecznej wykorzysta posiadaną dokumentację.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.