Negocjacje o zamianie nadal trwają

flash Starachowice

Czy plany związane z budową nowego bloku z mieszkaniami socjalnymi oznacza, że negocjacje pomiędzy prezydentem Markiem Materkiem a starostą starachowickim Dariuszem Dąbrowskim, zostały zerwane?

Marek Materek prezydent Starachowic przedstawił koncepcję budowy nowych mieszkań socjalnych przy ul. Kościelnej, które jak powiedział, miałyby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców oczekujących na przydział lokalu. Czy oznacza to, że pomysł związany z zamianą budynków: gminnego, w którym mieści się Międzygminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej przy ul. Żeromskiego i powiatowego – po byłej siedzibie starostwa powiatowego przy ul. Mrozowskiego, zakończył się niepowodzeniem? Przypomnijmy, jakiś czas temu pojawił się pomysł aby miasto i powiat zamieniły się budynkami. W tym po starostwie miały powstać mieszkania socjalne. Wśród argumentów za przemawiała przede wszystkim dogodna lokalizacja w centrum miasta. Czy strony wycofały się z negocjacji? – Rozmowy będą kontynuowane. Zlecone zostało wykonanie wyceny budynku przy ul. Żeromskiego – informuje Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach. – Jednak analizując koszty jakie należałoby ponieść na remont budynku przy ul. Mrozowskiego i przeznaczenie go na mieszkania, a także koszt budowy całkiem nowego budynku już bezpośrednio przeznaczonego pod lokale mieszkalne, bardziej opłacalny okazuje się drugi wariant. Jednak pomimo tego rozmowy będą kontynuowane – zapewnia.

Nie udało nam się skontaktować w ubiegłym tygodniu ze starostą, ponieważ przebywał na urlopie

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.