Jana Pawła w budżecie

flash Starachowice

Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach wprowadzono do budżetu miasta na 2016 rok nowe zadanie inwestycyjne. Na „przebudowę ul. Jana Pawła II w Starachowicach – projekt” zaplanowano 60.000 zł.

Przypomnijmy o modernizację nawierzchni i doprowadzenie ulicy do stanu, na jaki zasługuje ulica noszą Ojca Świętego prosił w interpelacji radny Piotr Babicki.

Ul. Jana Pawła II wykonana została w latach 80. XX wieku jako „zbiorcza ulica osiedlowa” spółdzielczej jednostki mieszkaniowej „WANACJA”. Intensywnie wykorzystywana, jako ciąg komunikacyjny o największym znaczeniu w tym rejonie miasta – z biegiem czasu uległa destrukcji utrudniającej przejazd i komunikację pieszą. Występuje obecnie potrzeba podjęcia radykalnych działań modernizacyjnych – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.