Gmina dofinansuje chodnik, drogę…

flash Starachowice

Od 15 do 30 marca będzie nabór wniosków do realizacji w 2016 roku w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Warto zrobić coś, do czego gmina dołoży się finansowo.

PIL to program adresowany do mieszkańców, ale również szkół i przedszkoli. W oparciu o finansową współpracę daje on możliwości zrealizowania pilnych remontów i mikroinwestycji, na które czasem nie ma pieniędzy a które znacznie poprawiłyby jakość życia. Jako doskonały przykład służą wykonane już w 2015 roku zadnia: jak budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. J. Pawła II i 6 Września, ul. Powstańców Styczniowych, modernizacja hali sportowej w SP nr 11, pracowania językowa w Gimnazjum nr 4 czy zakup zmywarki dla PM nr 6. Na ich zrealizowanie 25 proc. kosztów wyłożył wnioskodawca, resztę 75 proc. pokryła z budżetu gmina.

O korzyściach płynących z PIL mówił podczas spotkania w Urzędzie Miejskim prezydent Marek Materek (4 lutego), do korzystania namawiali także ci, którzy skorzystali.

– Po kontrolach Sanepidu, mieliśmy wskazania do zakupu zmywarki, ale możliwości finansowe nie pozwalały. Złożyliśmy wniosek, uzasadniliśmy potrzebę zakupu zmywarki, wskazaliśmy oferty i otrzymaliśmy dofinansowanie – zachęcała Małgorzata Wiewiór, dyrektor PM nr 6 w Starachowicach, dodając, że PIL to program który działa najszybciej i pozwala niwelować wszelkie niedostatki.

Nabór wniosków na ten rok prowadzony będzie od 15 do 30 marca. Na 2017 rok – od 15 do 30 września. Osobą odpowiedzialną z Urzędu za realizację wniosków jest Grażyna Pancewicz.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.