Uwaga! Właściciele wyrobów azbestowych!

Starachowice

Ruszył nabór wniosków na 2016 rok. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.

Z pomocy mogą skorzystać właściciele nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych, wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miasta Starachowice.

Pomoc polega na jednorazowym pokryciu kosztów usługi polegającej na:

demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku powstałych odpadów,

usunięciu i unieszkodliwieniu na przystosowanym składowisku zdeponowanych na posesji odpadów.

Usługa ta będzie świadczona przez firmę wyłonioną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, z którą Gmina Starachowice podpisze umowę. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Termin składania wniosków upływa z dniem 29 lutego 2016r.

Szczegółowe informacje dot. pomocy i druki wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na stronach internetowych www.starachowice.eu i bip.um.starachowice.pl.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.