Koniec koalicji popierającej Materka?

flash Starachowice

Wszystko dograne, domówione, zaplanowane. Głosowanie nad budżetem Starachowic na 2016 rok miało być formalnością. Tymczasem radni Spółdzielczości Mieszkaniowej i Wspólnot oraz Prawa i Sprawiedliwości, bez uzgodnienia z prezydentem zgłosili wiele poprawek wprowadzając rewolucyjne zmiany do najważniejszej uchwały w roku. Wielu mieszkańców miasta może czuć rozczarowanie.

Na nic zdały się liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami, duża praca urzędników, praca radnych w komisjach, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet miasta Starachowice na 2016 rok wstępnie zaplanowany i przygotowany w najmniejszym detalu został wywrócony do góry nogami. Nie krył z tego powodu rozgoryczenia prezydent Marek Materek.

– Niszczycie inwestycje i pracę wielu osób, wyrzucacie do kosza rzeczy przedyskutowane z mieszkańcami, wprowadzając projekty, które tak naprawdę nie wiadomo czego dotyczą. Uchwalenie tego budżetu jest wywróceniem idei konsultacji społecznych – mówił do wnioskodawców prezydent.

Do budżetu zgłoszono osiem wniosków o wprowadzenie zmian. Ich wnioskodawcami (chociaż bez podpisów), byli głównie radni z klubów Spółdzielczości i PiS, którzy do tej pory byli w koalicji wspierającej prezydenta. Z jedną poprawką wystąpił radny Sylwester Kwiecień.

Wprowadzanie w takim trybie poprawek do projektu uchwały budżetowej, kiedy już została zaopiniowana przez RIO, Aleksandra Muszyńska-Marzec z RIO uznała za naruszanie prawa.

– Tak daleko idące zmiany stanowią naruszenie przepisów obowiązującego prawa, ale przegłosowanie poprawek nie będzie skutkowało unieważnieniem uchwały budżetowej – zapewniła.

Wnioskodawcy nie mieli żadnych skrupułów przyjmując poprawki jedna po drugiej. Nie odpowiadali też na zadawane pytania:

– Dlaczego samochód dla straży miejskiej jest niepotrzebny? Dlaczego nie budujemy peronu dla kolejki wąskotorowej? – pytał radny Piotr Nowaczek (SLD). – Dodając, że – jak widać – kto pyta, nie rządzi…

– Dlaczego wycofywane są wszystkie fundusze z zadań przyjętych na komisjach? Czyje to poprawki, skoro nie ma pod nimi żadnych podpisów? Jeszcze wczoraj szef klubu PiS zapewniał mnie, że nie macie żadnych poprawek. Co się stało tej nocy? – pytał prezydent Materek.

– Nie tylko zmiany, ale forma tych zmian jest ważna. Powinny być one rozsądne, a nie na takiej zasadzie – mówił radny Zygmunt Andrejas.

Nad każdą poprawką „za” głosowała różna liczba radnych. Tylko radny P. Babicki z Komitetu Marka Materka głosował przeciwko wszystkim poprawkom. Ostatecznie większością 16 głosów „za” przyjęto budżet z poprawkami. Od głosu wstrzymało się sześciu radnych (K. Zuba, P. Nowaczek, S. Kwiecień, M. Konarski, M. Adamus, M. Walendzik). Jeden był nieobecny.

 

Zniknęły z budżetu

– budowa peronu stacji kolejki wąskotorowej – 20.000 zł

– zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej – 33.000 zł

– zakup kina plenerowego – 40.000 zł

– przebudowa ulic Osiedla Las z wykonaniem kanalizacji burzowej – 400.000 zł

– ulepszenie nawierzchni ul. Mieszała. Poprawa warunków dojazdu i dojścia do posesji – 400.000 zł

– budowa siłowni plenerowej na terenach ogólnodostępnych przy ul. Na Szlakowisku – 30.000 zł

– przebudowa ul. Lelewela w Starachowicach – 25.000 zł

– budowa ul. Polnej (kolejny etap) – 400.000 zł

Co będzie robione w 2016 roku?

– remont pasażu Staffa – I etap – 53.000 zł

– wykonanie oświetlenia pasażu od ul. Skalistej do ul. Kościelnej wraz z projektem – 40.000 zł

– przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od PZU do ul. Kilińskiego – I etap do ul. Cz. Krzyża – 370.000 zł

– remont pasażu Staffa wraz  z oświetleniem I etap – projekt budowlany, realizacja od ul. Słonecznej do ul. Żeromskiego

– projekt i budowa ul. Lempe – 400.000 zł

– doświetlenie ul. Pastwiska – 30.000 zł

– remont chodnika do Krzyża Katyńskiego – 25.000 zł

– modernizacja pasa drogowego ul. Glinianej wzdłuż budynków nr 10 (Kopalniana) oraz 6 i 4 – 36.000 zł

– modernizacja chodników i rozbudowa miejsc parkingowych na osiedlu mieszkalnym przy ul. Górnej – 23.000 zł

– budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego od południowej strony pawilonu „Zodiak” – 11.000 zł

– budowa drogi od u. Kościelnej do ul. Staropolskiej I etap, przygotowanie inwestycji w zakresie wykupu nieruchomości oraz projekt budowlany – 130.000 zł

– budowa miejsc parkingowych przy ul. Majówka 26 – 60.000 zł

– projekt budowy ul. Spadowej – 40.000 zł

– budowa placu zabaw przy ul. Harcerskiej – 60.000 zł

– budowa miejsc parkingowych przy ul. Staszica 11 i 13 – 40.000 zł

– oświetlenie odcinka ul. Smugowej od ul. Moniuszki do ul. Podlesie

– modernizacja nawierzchni istniejącego parkingu przy ul. Leśnej – 100.000 zł

– modernizacja chodnika od ul. Murarskiej do ul. Leśnej – 72.000 zł

– budowa miejsc postojowych przy ul. Zakładowej – 50.000 zł

– modernizacja ul. E. Plater – 28.000 zł

– modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nadrzecznej 29 – 83.000 zł

– rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej – 170.000 zł

– Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Skałka wraz z instalacją oświetlenia miejskiego I etap – 200.000 zł

– zatoka autobusowa MZK przy Galerii Skałka- 55.000 zł

– wymiana i montaż czterech wiat przystankowych przy ul. Ostrowieckiej, Warszawskiej, Smugowej, Radomskiej

– budowa placu zabaw przy SP nr 1 – 200.000 zł

– zagospodarowanie parku miejskiego – 100.000 zł

– wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych przy PM nr 7 – 70.000 zł

– pomnik w formie ławeczki na skwerze „Halnego” – 40.000 zł

– modernizacja SCK wraz z zagospodarowaniem terenu – 100.000 zł

– siłownia plenerowa przy SP nr 2 – 56.000 zł

– budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 4 – 200.000 zł

– zakup i montaż toalety wolno stojącej przy Dworcu Zach. – 60.000 zł

 

 

Co się stało tej nocy i dlaczego w takim trybie wprowadzono tak dużo zmian?

Krzysztof Różycki, Spółdzielcy

– Mamy kontakt z mieszkańcami, szczególnie budynków wielorodzinnych i znamy ich oczekiwania. Zostały one przedstawione w w propozycjach zmian do budżetu. A że są one słuszne, świadczą wyniki głosowania. Nie oczekujemy wielkich inwestycji. Wszystko jest potrzebne, ale te, które zostały zdjęte, mogą poczekać. Prosiliśmy o spotkanie pana prezydenta wiele miesięcy temu, nie znalazł czasu. Chcemy, by wizerunek miasta zmieniał się we wszystkich częściach, równomiernie a nie tylko w wybranych. Cały Klub wspiera działania prezydenta i nadal jesteśmy w koalicji wspierającej, ale opartej na współpracy a nie stawianiu nas przed faktem dokonanym.

Tomasz Andrzejewski, PiS

– Od kilku tygodni pracowaliśmy nad budżetem. Poczyniliśmy pewne uzgodnienia w koalicji, zgłosiliśmy pewne rzeczy, ale zostało to zignorowane. Jeśli nasze poprawki znalazły takie poparcie, to widać były zasadne. Prezydent powinien się wsłuchiwać w głosy radnych, bo to my uchwalamy budżet, a on jako władza wykonawcza, ma go realizować. Chodziło o to, by plany inwestycyjne rozłożyć równomiernie, w różnych częściach miasta.

Skoro pewne rzeczy ustaliliśmy koalicyjnie a prezydent nie brał tego pod uwagę, dlatego zgłosiliśmy je dziś. A jeśli chodzi o program przebudowy dróg lokalnych, to został on diametralnie zmieniony w porównaniu z tym, co przyjęli radni.

Marek Materek

– Nie spodziewałem się, że tak można potraktować mieszkańców i pracowników gminy. To przykry dzień dla starachowickiego samorządu. Bardzo trudna będzie dalsza współpraca, która do tej pory układała się bardzo dobrze. Do dziś nikt nie zgłaszał poprawek. Na wniosek radnych został opracowany harmonogram przebudowy dróg i wydawało się oczywiste, że w pierwszej kolejności robimy te drogi, na które mamy pozwolenie i dokumentację. Zgłaszając poprawki radni wywrócili wszystko do góry nogami. Według mnie nie ma to żadnego logicznego uzasadnienia. Jest to zaprzeczeniem tego, nad czym radni pracowali od kilku miesięcy. Nie rozumiem, nie akceptuję i nie mogę się z tym pogodzić. Swoje obowiązki wykonuję na rzecz wszystkich  mieszkańców a nie tylko wybranych okręgów. Ubolewam, że mieszkańcy zostali tak oszukani. Radni zapatrzyli się chyba na to, co się dzieje w kraju, stawiając na pracę w trybie nocnym, bo do wczoraj nie było żadnych uwag. Została ośmieszona instytucja Rady Miejskiej i proces uchwalania budżetu. Pogwałcono przy tym prawo lokalne, gdyż czas na zgłaszanie poprawek był do 8 grudnia. Przykre doświadczenie, które mam nadzieję, w przyszłości nie będzie miało miejsca.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.