Gminne i powiatowe drogi

flash Starachowice

Wojewoda Świętokrzyski zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioski Powiatu Starachowickiego o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych wysoko ocenione. Dwa wnioski Powiatu Starachowickiego na ogólną liczbę 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych zostały sklasyfikowane na pierwszym i czwartym miejscu. Najwyżej z wniosków złożonych przez powiaty województwa świętokrzyskiego został oceniony wniosek Powiatu Starachowickiego dotyczący I etapu przebudowy drogi powiatowej w Gminie Mirzec o nr 0570T Osiny- Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży- gr. woj. Świętokrzyskiego o wartości 3.100.00 zł z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.550.000 zł. Na czwartym z kolei miejscu sklasyfikowano wniosek Powiatu Starachowickiego dotyczący przebudowy drogi w Gminie Pawłów o nr 0603T Szerzawy- Chybice- Wieloborowice- Szarotka o ogólnej wartości 3.155.265,50 z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.577.632 zł.

Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski z zadowoleniem przyjął informację o tak wysokiej ocenie złożonych przez Powiat Starachowicki wniosków oraz o tym, że w przypadku obu planowanych inwestycji Powiat otrzyma takie środki o jakie wnioskował.

Jak informuje Starosta w przypadku przebudowy drogi powiatowej Osiny- Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży prace zostały już rozpoczęte w 2015 roku i polegały na przebudowie dwóch mostów w ciągu tej drogi. W przypadku pierwszego mostu na cieku bez nazwy w miejscowości Trębowiec- Krupów za kwotę 343.685 zł z środków budżetu Powiatu Starachowickiego i pozyskanych z rezerwy Ministra Infrastruktury wykonano wzmocnienie konstrukcji mostu, położono nową nawierzchnię z masy mineralno- bitumicznej, na długości mostu wykonano chodnik dla pieszych wraz z bariero- poręczami, przebudowano i wzmocniono stożki przy podporach mostów oraz wykonano podbudowę i warstwy nawierzchniowe na dojazdach do mostu. Podobny zakres prac i z takim samym źródłem finansowania za kwotę 273.567 wykonano na drugim moście na rzece Iłżance w miejscowości Osiny Mokre- Niwy.

Zdaniem Starosty po wykonaniu prac na wspomnianych mostach jak i po zakończeniu przebudowy drogi Osiny- Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży zaplanowanej w dwóch etapach, w znaczny sposób poprawi się bezpieczeństwo jej uczestników zarówno zmotoryzowanych jaki i pieszych. Umożliwi też rozwój komunikacji zbiorowej poprzez udrożnienie przejazdu od miejscowości Trębowiec do Osin.

Z kolei w Gminie Pawłów planowana do przebudowy droga powiatowa Szerzawy- Chybice- Wieloborowice- Szarotka o ogólnej wartości 3.155.265,50 z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.577.632,00 zł będzie jej trzecimi i finalnym etapem kończącym w całości przebudowę tej drogi.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.