Będą podwyżki za śmieci

flash Starachowice

Radni Rady Miejskiej w Starachowicach zadecydowali o zdjęciu z porządku obrad ostatniej sesji (23 października, w piątek) punktu o wprowadzeniu podwyżek za odbiór odpadów od mieszkańców.

W kuluarach mówiło się, że zdjęcie z porządku obrad tej uchwały spowodowane było kończącą się kampanią wyborczą. A podwyżki i tak zostaną uchwalone, już na początku listopada, na nadzwyczajnej sesji RM i będą obowiązywały od stycznia 2016 roku.

O zdjęcie uchwały z porządku obrad wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Według przygotowanego projektu uchwały osoby segregujące odpady musiałyby płacić miesięcznie 8,5 zł za osobę, czyli o 1,50 zł więcej niż do tej pory. Natomiast ci, którzy nie zdecydowaliby się segregować odpadów płaciliby 15 zł miesięcznie od osoby, czyli aż o 5 zł więcej niż dotychczas.

Według wspomnianego projektu uchwały, nowe, wyższe stawki opłat wiążą się ze zmianami w gospodarce odpadami i dodatkowymi obowiązkami, którymi miałaby się zająć firma odbierająca odpady. O tym, jakie to będą zmiany – piszemy w tabelce obok.

Zmiany w gospodarce odpadami od 2016 rokuBYŁOMA BYĆ
zasady selekcji w pojemnikach*plastik, * papier/metal/wielomateriałowe, * szkło*papier, *plastik/metal/wielomateriałowe, *szkło
pojemność pojemników\\
odbiór odpadów selektywnychzabudowa jednorodzinna: 1 x w miesiącu, zabudowa wielorodzinna: 1 x w tygodniu – plastik i papier, 1 x w miesiącu – szkłozabudowa jednorodzinna: 2 x w miesiącu – plastik i papier, 1 x w miesiącu – szkło, zabudowa wielorodzinna: 2 x w tygodniu
punkty mobilnesą – znikoma ilość odpadówrezygnacja
punkt selektywnej zbiórki odpadów3 x w tygodniu, w tym sobota6 x w tygodniu, oprócz niedziel i świąt
otwieranie wiat w zabudowie wielorodzinnejbrakbędzie
odbiór popiołuw odpadach zmieszanychselektywny przez 9 miesięcy
odpady zielonezabudowa jednorodzinnazabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
odpady remontowe i budowlanedrobnewiększość
mieszanie odpadów selektywnychbrak zakazuzakaz

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.