Projekt Harcerskiej na miarę oczekiwań

flash Starachowice

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zwiększono liczbę miejsc postojowych w projekcie zagospodarowania okolic ul. Harcerskiej w Starachowicach. Plany nie oznaczają jednak realizacji inwestycji. Na to trzeba poczekać…

Były to już drugie konsultacje społeczne z mieszkańcami ul. Harcerskiej w Starachowicach, której zagospodarowanie zleciła gmina projektantom. Po pierwszym spotkaniu w Urzędzie Miejskim mieszkańcy wyszli rozczarowani pomysłem na ich najbliższe otoczenie. Przede wszystkim domagali się zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla samochodów, ograniczenia liczby drzew, zastąpienia miejsc sportowo-rekreacyjnych, placem zabaw dla dzieci. Sugestie mieszkańców zostały uwzględnione. Z 71 pierwotnie przewidzianych miejsc postojowych zwiększono ich liczbę do 150 a boisko przy Pałacyku ma zastąpić plac zabaw.

– Projekt zagospodarowania terenu nie oznacza realizacji inwestycji – uświadamiał mieszkańców Marek Materek, prezydent miasta. – Część przedsięwzięć będzie możliwa gdy mieszkańcy swoje projekty przeforsują w ramach Budżetu Obywatelskiego, część w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Inne jak parkingi między blokami będą powstawały gdy do tych przedsięwzięć dołożą się wspólnoty mieszkaniowe (25 proc. – wspólnota, 75 proc. – gmina). Gmina wybuduje natomiast ulicę, chodniki i miejsca postojowe bezpośrednio przy niej, plus skwer Mazurkiewiczów przed Hufcem ZHP. Pierwszy etap od ul. Partyzantów – Konstytucji 3-go Maja do drogi dojazdowej do bloku nr 6 zaproponuję w budżecie na przyszły rok.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.