Nowa organizacja pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

Starachowice

Przypominamy, że zmianie uległa organizacja pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Dla mieszkańców w celu dokonania rejestracji pojazdów udostępniono biletomat. Bilety można pobierać od godziny 7:30. Biletomat stwarza również możliwość sprawdzenia swojego miejsca w kolejce za pomocą Internetu. W najbliższym czasie zostanie również uruchomiony system zapisów online. Nadal istnieje możliwość zapisu telefonicznego pod nr 41 276 09 33 .

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze wypełnianie wniosków, które można pobrać ze strony internetowej starostwa lub z wydziału komunikacji przed załatwianiem rejestracji pojazdu. Podstawowymi załącznikami do wniosku są: dokument własności pojazdu, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym (min. 1 miesiąc), karta pojazdu, tablice rejestracyjne.

Przy pojeździe zakupionym za granicą dodatkowo do wniosku załącza się potwierdzenia opłaty akcyzy i recyklingu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Na przerejestrowanie pojazdu lub dokonanie zmian w dowodnie rejestracyjnym jest 30 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pojazdów przedstawione są na stronach. Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach http://www.spstarachowice.bip.doc.pl.

2 odpowiedzi na “Nowa organizacja pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.