Konsultacje w sprawie obwodnicy trwają

flash Starachowice

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Mieszkańcy gmin Starachowice, Mirzec i Wąchock mogą składać swoje uwagi i zastrzeżenia do planowanego przebiegu drogi.

Projekt budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic został wyłożony do wglądu 28 sierpnia. Przez dwa tygodnie (do 11 września) mieszkańcy mogą się zapoznać z proponowanym przebiegiem drogi. Plany wyłożone są w Referacie Architektury Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Do koncepcji dołączone są formularze wniosków, na których można zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi.

Póki co zainteresowanie za strony mieszkańców jest niewielkie. Z informacji uzyskanych w UM w Starachowicach wiemy, że tylko osiem osób przyszło zobaczyć, jak miałaby przebiegać planowana obwodnica. Byli to głownie mieszkańcy ul. Kieleckiej i Mieszała. Do tej pory nikt nie złożył swoich uwag na piśmie. Jedna osoba pobrała formularz ewentualnego zgłoszenia.

Opracowany na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach projekt budowy północno – zachodniej obwodnicy Starachowic obejmuje trzy warianty przebiegu drogi: po śladzie żółtym, niebieskim i zielonym. Do ostatniego chcą przekonać mieszkańców władze miasta i powiatu. Jako argument podają, że ma być taniej i szybciej.

Droga zaczynać ma się na wysokości składów budowlanych Lebud-Bis przy ul. Kieleckiej w Wąchocku. Przejdzie estakadą nad torami i rzeką Kamienną, po trasie kolejki wąskotorowej koło Strzelnicy i dalej wychodząc zjazdem do miasta w kierunku Tychowa Starego.

Śladem po tzw. starej ciuchci przechodzić ma nieopodal budynków mieszkalnych na Osiedlu Orłowo. Wiemy, że nie wszystkim mieszkańcom jest to na rękę, zwłaszcza, że oddalone od centrum miasta ulice miały do tej pory ciszę i spokój, niczym na wsi.

– Lepiej by nam drogi wyremontowali, Bema dokończyli, Mieszała zrobili, a nie obwodnicę puszczali. Już mamy co za swoje  z zakładami na strefie, teraz nam tylko drogi szybkiego ruchu brakuje – mówi pani Maria, mieszkanka Orłowa.

Podobnego zdania jest radny Michał Walendzik.

– Być może nie dotyczy mnie to bezpośrednio, bo mieszkam dalej, ale wiem, że mieszkańcy mają szereg wątpliwości: blisko zabudowań, hałas, zanieczyszczenia spowodowane ruchem ulicznym, generalnie wpłynie to na pewno na komfort życia mieszkańców. Jak patrzę na zachowania i przyzwyczajenia ludzi z Orłowa, ale nie tylko, wiem, że to urokliwe do tej pory miejsce straci na wartości. Ta wartość dodana, jak bliskość przyrody, lasu itp. jest nie do przecenienia. Teraz to plus i atut naszej okolicy. Z chwilą budowy obwodnicy na pewno te tereny stracą. Zielony wariant przebiegu drogi na pewno zburzy pewien spokój i komfort życia. Wg mnie najlepszy byłby wariant żółty, przez las, jak najdalej od zabudowań.

Tymczasem prezydent zdecydowanie przekonuje do wariantu zielonego, jego zdaniem jest najtańszy i najbliżej strefy ekonomicznej.

– Wariant zielony jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość terenów, po których miałaby przebiegać droga należy do gminy. Prostsze będzie przejęcie pozostałych terenów. W przypadku pozostałych wariantów wchodzilibyśmy w tereny leśne. Konieczne byłoby wyłącznie ich z gospodarki leśnej, co może wydłużyć procedurę. Wariant zielony daje szansę na szybszą realizację – argumentuje prezydent Marek Materek.

***

Do 11 września pozostało już kilka dni. Zachęcamy mieszkańców do aktywności. Warto sprawdzić osobiście, jaki przebieg mają proponowane warianty budowy obwodnicy Starachowic.  

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.