Teoria w praktyce

Starachowice

TYGODNIK wziął udział w Akcji  TEORIA w PRAKTYCE. Jej organizatorką była Anna Jaros, rzecznik młodzieży powiatu starachowickiego.

Pilotażowa akcja  umożliwiła młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbycie podczas wakacji tygodniowych praktyk,  na wybranych przez nich stanowiskach,  w lokalnych instytucjach. Młodzi ludzie poznawali pracę w różnych wydziałach Starostwa Powiatowego oraz lokalnych gazetach. Była to szansa na sprawdzenie rzeczywistości, jak realnie wygląda zawód, z którym chcieliby związać swoją przyszłość.

W minionym tygodniu, organizatorzy spotkali się,  by podsumować akcję. Dariusz Dąbrowski, starosta starachowicki wręczył młodzieży certyfikaty odbycia praktyk. Bardzo dobre doświadczenia pozwalają przypuszczać, że w następnym roku wakacyjne minipraktyki odbędzie większa grupa młodych starachowiczan.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.