Dom dziennego pobytu seniora w „Skałce”

Starachowice

W miniony czwartek Marek Materek, prezydent Starachowic uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Klubie Seniora w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli również Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Wirgina Szmyt, znana jako najstarsza w Polsce Djka oraz przedstawiciele pozostałych czterech samorządów z terenu województwa, które uzyskały dofinansowanie i będą realizować rządowy projekt.

Celem programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior – WIGOR”.

W roku 2015 przeznaczono z rządowych pieniędzy 30 milionów złotych na realizację około 100 projektów. W latach kolejnych przewidziano kolejny wzrost środków, aż do osiągnięcia wartości 350 mln. zł. Zakres rzeczowo – finansowy wsparcia z budżetu Państwa zakłada tworzenie Domów Dziennego Pobytu, ich wyposażenie oraz bieżące utrzymanie ( nie więcej niż 200 zł na jednego uczestnika miesięcznie).

W piątek podczas wspólnej konferencji prasowej Prezydent Miasta Marek Materek spotkał się z przedstawicielami Starachowickiej Rady Seniorów. Spotkanie miało miejsce przed Galerią „Skałka” w której to powstanie Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.

– Projekt ten jest wynikiem współpracy mojej, jako Prezydenta Miasta z Gminną Radą Seniorów. – mówi Prezydent Miasta Marek Materek – Certyfikat, który wczoraj otrzymaliśmy z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Bożentyny Pałki, – Koruby i Wirgini Szmyt, czyli Dj Wiki świadczy o tym, że Gmina Starachowice potrafi pozyskiwać środki zewnętrzne i to z dużym sukcesem bo uzyskaliśmy najwyższe dofinansowanie w województwie świętokrzyskim. To dofinansowanie pozwoli nam na to, aby zaadoptować część galerii na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. W ramach dziennego pobytu będzie zagwarantowany jeden posiłek, dostęp do usług rehabilitacyjnych, dietetycznych, pielęgniarskich, dostęp do sprzętu sportowego, RTV, internetu, prasy, książek, umożliwiający aktywne spędzenie czasu wolnego.

Miejsce i lokalizacja Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów jest nieprzypadkowe ponieważ, jak twierdzi Prezydent Materek, ważne że jest położenie w centrum miasta.

– Był to także jedyny dostępny lokal, który możemy zaadoptować w tak krótkim czasie i przystosować do potrzeb seniorów. – mówi Prezydent Marek Materek – Sama Galeria „Skałka” znajduje się pomiędzy kilkoma osiedlami, które głównie zamieszkują osoby starsze. Według danych GUS z kwietnia 2015 r. Starachowice posiadają jeden z najwyższych wskaźników procentowych osób w wieku 60+ w województwie świętokrzyskim. Obecnie mieszka tu ponad 11 tysięcy osób w wieku 60+, co stanowi 23% ogółu społeczeństwa Starachowic i tych osób będzie przybywało dlatego też musimy przygotować dla nich dobrą ofertę. Taką ofertę wspólnie z Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku będziemy w najbliższych latach tworzyli. Na otwarcie Domu Seniora, które jest planowane w listopadzie, zaproszę panią Wirginię

Szmyt czyli Dj Wikę ambasadorkę programu Senior – Wigor i mam nadzieję, że również wtedy zaprosimy Państwa na wspólną zabawę taneczną.

Poza podstawowym zakresem działania Domu Senior-WIGOR, funkcjonować w nim będzie: Starachowicka Rada Seniorów, Klub Seniora czy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Podczas spotkania seniorzy dziękowali Prezydentowi Miasta za działania podjęte z myślą o ich środowisku.

– Koncepcja lokalizacji Domu Seniora to pomysł Prezydenta Miasta – mówi Waldemar Grzyb Przewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów. – Lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć. Bardzo jesteśmy zadowoleni jako Rada, że Pan Prezydent przywiązuje tak dużą uwagę do działalności seniorów.

Funkcjonowanie Domu Senior-WIGOR będzie generowało koszty bieżące skalkulowane na poziomie ok. 620 zł miesięcznie na 1 miejsce (przewidziano 30 miejsc), które będą pochodziły z trzech źródeł finansowania: Programu Senior-WIGOR (max. 200 zł), budżetu Gminy Starachowice i opłat seniorów.

Wysokość odpłatności za pobyt seniora w Domu Senior-WIGOR oraz warunki jego funkcjonowania określi Rada Miejska w Starachowicach odrębną uchwałą po uzyskaniu dotacji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.