Są pieniądze – są staże, dotacje, refundacje…

flash Starachowice

Blisko trzysta osób z powiatu starachowickiego skorzysta z różnych form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. Będą skierowania na staże, dotacje, refundacje i prace interwencyjne.

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach realizuje projekt z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Jego celem jest podniesienie aktywności zawodowej u osób powyżej 29 roku życia. Wartość projektu wynosi 2.186.300 zł. Starachowicki PUP ogłosił nabór wniosków na: staż dla 62 osób (osoby z II profilem pomocy), na które przeznaczy 306.900 zł, na jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób – do wykorzystania 890.000 zł, na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy również dla 40 osób – na kwotę 890.00 zł oraz prace interwencyjne dla 32 osób za kwotę 99.400 zł. Łącznie do rozdysponowania urząd ma 2.186.300 zł. Składanie wniosków zaczęło się już 13 lipca.

– Wsparciem w projekcie zostaną jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: są osobami powyżej 29. roku życia, pozostają bez pracy i są zarejestrowane  w PUP jako bezrobotne, znajdują się w szczególnej sytuacji na runku pracy, tzn. należą do przynajmniej jednej z tych kategorii: osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami – mówi Ireneusz Łukawski, zastępca dyrektora starachowickiego PUP.

Od 22 lipca przyjmowane są natomiast wnioski o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starachowickim” – współfinansowanego również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. Na staż zostanie skierowanych 100 osób.

Oferta kierowana jest wyłącznie do osób w wieku 18 – 29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w PUP, nie kształcących ani szkolących się. – W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne oraz o niskich kwalifikacjach – dodaje.

Mając na względzie efektywność wydatkowanych pieniędzy, umowy w sprawie odbywania stażu u pracodawcy zawierane będą do 15 grudnia br. Minimalny okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosił 3 miesiące.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.