2 zł za godzinę oglądania

Starachowice

Dotarły do nas głosy pacjentów starachowickiego szpitala, którzy skarżyli się na wygórowane ceny za korzystanie z telewizorów, znajdujących się na salach chorych w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. – 2 złote za godzinę oglądania, to nie do pomyślenia. To za duża cena. Tym bardziej, że pieniądze zdziera się z osób chorych – mówi pacjentka.

Tak opłaty za korzystanie z telewizora tłumaczy dyrekcja szpitala. – Firma, która wygrała przetarg zainstalowała system telewizji we własnym zakresie, ponosząc związane z tym koszty – tłumaczy Sebastian Petrykowski, dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. – Umowa została zawarta na okres 10 lat, tj. do września 2021 roku. Stawka za godzinę w wysokości nie wyższej niż 2 zł, została ustalana na okres obowiązywania umowy. W umowie znajduje się zapis, że zmiana wysokości stawki może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu i uzgodnieniu z wydzierżawiającym – dodaje.

1 Komentarz dla “2 zł za godzinę oglądania

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.