Mistrz słowa

Starachowice

W Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach odbyła się 12. edycja Miejskiego Konkursu Krasomówczego.

Jego celem jest kształtowanie potrzeby i nawyku świadomego i odpowiedzialnego posługiwania się ojczystym językiem. Uczestnicy mieli do wykonania dwa zadania. Najpierw wygłoszenie przygotowanej wcześniej wypowiedzi inspirowanej wybranym słowem IGŁA lub GRANICA. W części drugiej uczniowie mieli za zadanie wypowiedzieć się na wylosowany zaskakujący temat.Jury w składzie: Barbara Góźdź, przewodnicząca, Grażyna Rojek, Bożena Rakowska i Bożena Kapała (sekretarz) wybrało Mistrza Słowa. Tytuł ten otrzymała Dominika Gawlik z Gimnazjum nr 1, II miejsce zajęła Dominika Kubik (SSP), III miejsce – Julia Sobiesiek (Gimnazjum nr 4), wyróżnienie – Barbara Dziekońska (Gimnazjum nr 4).

O przygotowanie konkursu zadbały polonistki Bożena Kapała i Barbara Góźdź.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.