Za 35 lat będzie nas tylko 33 tysiące?

Starachowice

W Starachowicach przybywa mieszkańców w przedziale wiekowym 20-60 lat. Mało jest natomiast dzieci i nastolatków. Nasze społeczeństwo się starzeje i wyludnia.

Jak pokazują najnowsze (z października 2014 r.) prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące liczby ludności w Starachowicach, wynika, że w ciągu najbliższych 35 lat z miasta ubędzie 17.119 osób! Obliczyliśmy również, że jedynie w ciągu ostatnich 4 lat (od 2010 do 2014 r.) ze Starachowic ubyło ponad 2200 osób! Dane dotyczące prognoz na poszczególne lata znajdują się w tabeli.

Starachowice wg danych z Urzędu Miejskiego, najwięcej zamieszkuje osób w przedziale wiekowym 20-60 lat. W tej grupie wiekowej jest nas 30.614 osób, czyli 60,5% ogólnej liczby starachowickiej ludności. Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią 23,98% ogółu społeczeństwa (12.123 osoby).

Mało liczne są natomiast grupy wiekowe dzieci i nastolatków. W najniższym przedziale wiekowym 0-6 lat jest 2481 osób. Co z kolei stanowi jedynie 4,9% ogółu! W grupie wiekowej 7-15 lat jest 3.510 osób, stanowi to 6,9%. W grupie nastolatków 16-19 lat jest 1033 osoby, czyli jedynie 2,04%.

Szczegółowe dane z podziałem na płeć znajdują się w tabelce do tekstu.

Wśród starachowiczan większość stanowią kobiety. Jest ich 26.646, czyli 52,71%, natomiast mężczyzn 23.906, czyli 47,29%. Oznacza to, że na 100 mężczyzn w Starachowicach przypada 111 kobiet!

 

 

plus grafika

CHILD028 z B 302

i

OLDHR z B 314

 

z podpisem

Mało dzieci, coraz więcej osób starszych. Wszystko to prowadzi do wyludniania się Starachowic

Prognoza ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2014-2050.2020 – 50.562
2025 – 47.936
2030 – 45.201
2035 – 42.348
2040 – 39.382
2045 – 36.377
2050 – 33.433
przedział wiekowykobietymężczyźniogółem
0-6 lat118412972481
7-15 lat167918313510
16-19 lat879461033
20-60 lat144861612830614
powyżej 60 lat8420370312123
Liczba mieszkańców Starachowic w poszczególnych latach

2014 – 50.551

2013 – 51.168

2012 – 51.776

2011 – 52.321

2010 – 52.849

Dorośli i dzieci
Pod koniec 2014 r. Starachowice zamieszkiwało dokładnie 50.551 osób. Wśród nieletnich było 7314 osób, co stanowi 14,46%. Wśród dorosłych jest 43.237 osób, co z kolei stanowi 85,54%.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.