„My chcemy Boga w szkole!”

Starachowice

Konkurs Historyczny, który odbył się we wtorek, 2 grudnia w Hotelu Europa, połączony był ze spotkaniem środowiskowym osób opozycji antykomunistycznej z lat 80-tych z regionu świętokrzyskiego.

Zmagania z wiedzy o wydarzeniach z tamtych lat poprowadzili wspólnie Robert Adamczyk i Paweł Perchel, starachowiccy działacze opozycyjni, założyciele Stowarzyszenia „WiS 1980-89”.

W przerwach między kolejnymi etapami testu, w którego rozwiązywaniu brało 27 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale także publiczność,  można było posłuchać wspomnień Zbigniewa Przesławskiego z Włoszczowy, uczestnika strajku okupacyjnego młodzieży w 1984 r., zainicjowanego w obronie krzyży zdjętych ze ścian szkoły. Tematem wiodącym konkursu w tym roku było hasło „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany…” Włoszczowa grudzień 1984 t.

Z. Przesławski w rozmowie z P. Perchelem, opowiedział wydarzeniach z 1984 r.  3 grudnia 1984 r. na wieść o usunięciu krzyży uczniowie  rozpoczęli strajk, do którego włączyło się ok. 300 osób. Młodzież wspierał bp Mieczysław Jaworski. Dyrektor szkoły zdecydował o bezterminowym zawieszeniu zajęć i wezwał młodzież do opuszczenia szkoły. Wielu mieszkańców zbierało się na modlitwie za strajkujących. 16 grudnia, na prośbę bpa Jaworskiego, zakończono okupację szkoły. Za kierowanie strajkiem zostali skazani: ks. Andrzej Wilczyński, na 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata i ks. Marek Łabuda na rok pozbawienia wolności. Część strajkujących osób została pozbawiona praw uczniowskich i relegowana ze szkoły, wielu nie dopuszczono do matury. Przed ogłoszeniem wyników historyczny wykład o działalności opozycyjnej wygłosili dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki i Marzena Grosicka z kieleckiego IPN.

Jury w składzie: Ewa Markowska, przewodnicząca, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki i Marzena Grosicka z kieleckiego IPN, Anna Rachtan z Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz Lilla Adamczyk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach, sprawdzało poszczególne etapy testu. Wyniki okazało się jednoznaczne. I m. w konkursie „Orła WRONa nie pokona” zajęła Magdalena Skowrońska z II LO. II  m. zajął Karol Bracik z I LO, a III m. Dominika Gawlik z Gimnazjum nr 1. Najwięcej punktów grupowo otrzymali uczniowie z I LO.

Sponsorzy
Organizatorzy konkursu historycznego pragną podziękować„ sponsorom i osobom, które przyczyniły się do organizacji konkursu i spotkania.
Wśród nich znaleźli się:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, NSZZ \”Solidarność\” Region Świętokrzyski, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Kielcach, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, Robert Wierucki i Hotel Europa.
Patronat medialny nad imprezą pełnił TYGODNIK STARACHOWICKI.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.