Od tej czynności zależy los śledztwa…

Starachowice

Śledztwo w sprawie zamówień na dostawy opału, a także przeprowadzonej w 2012 r. inwentaryzacji węgla w ZEC wszczęła w połowie marca kielecka Prokuratura Okręgowa. Jak informowała wówczas prok. Grażyna Cichocka z VI wydziału ds. przestępczości gospodarczej, postępowanie dotyczy „zachowań podejmowanych od stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. przez zarząd ZEC i osobę reprezentującą gminę Starachowice, polegających na nadużyciu udzielonych im uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w zakresie dokonywanych zamówień na dostawy miału węglowego oraz przeprowadzonej w tym samym roku inwentaryzacji opału”.

Wg śledczych, mogło dojść do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu spółki na kwotę ok. 600 tys. zł. – To przestępstwo z art. 296 par. 1 KK, które zagrożone jest karą pozbawiania wolności od 3 miesięcy do 5 lat – dodaje prokurator.

Po tym, jak Rada Miejska złożyła wniosek o ściganie, postępowanie objęło również czyn określony w art. 305 par. 1 KK. Chodzi o ogłoszony pod koniec sierpnia ub. roku, a rozstrzygnięty 5 września przetarg nieograniczony na dostawę energii cieplnej do budynku UM oraz konserwację węzła cieplnego. Wartość zamówienia obejmowała ok. 240 tys. zł. Przetarg wygrała skarżyska Energetyka Cieplna.

Na czym – zdaniem Prokuratury – miałoby polegać działanie przestępcze? – Osoby, które brały udział w przetargu, mogły wejść w porozumienie z firmą EC Skarżysko, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Tym samym działanoby na szkodę gminy Starachowice – stwierdza prokurator. O jakie osoby może chodzić? – Na razie nie określiliśmy tego. Na pewno są to osoby, które w trakcie przetargu reprezentowały gminę. Tak wynika przynajmniej ze zgromadzonej dokumentacji – wyjaśniała.

(Nie)prawidłowa inwentaryzacja

Prokuratura bada także czy inwentaryzacja została przeprowadzona prawidłowo. – Interesuje nas to czy jej wyniki księgowe zostały uwzględnione w bilansie spółki – podkreśla prokurator.

Termin zakończenia śledztwa przedłużono do 13 grudnia. Powołany został biegły z zakresu rachunkowości, bilansu. Jak się okazuje, przetarg, który znajduje się w orbicie zainteresowań Prokuratury był kolejnym, który gmina Starachowice rozpisała na dostawę energii cieplnej do budynku UM. Pierwszy wygrał ZEC Starachowice, którego ofertę komisja konkursowa oceniła na 100 pkt. (brał również udział EC Skarżysko).

Pod koniec sierpnia został on jednak unieważniony. W uzasadnieniu stwierdzono, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający (gm. Starachowice) zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena wykonawcy – ZEC – wynosiła blisko 249 tys. zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to 242 tys. zł .

– Wykonaliśmy szereg czynności w tej sprawie. Do przesłuchania pozostały jeszcze 2 lub 3 osoby. Do połowy grudnia podjęta zostanie ostateczna decyzja, co do losów śledztwa – podkreśla prok. Cichocka. I dodaje, że do wykonania dla śledczych została jeszcze jedna, kluczowa czynność. Jaka? – Tego oczywiście nie mogę zdradzić, ale powiem tylko tyle, że od niej tak naprawdę wiele zależy – kończy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.