Zasiłki we wrześniu

Starachowice

Osoby zameldowane w granicach administracyjnych miasta Starachowice

Bank PeKaO S.A. II Oddział Starachowice przy Zakładach Mięsnych „ANIMEX”,

ul. Krańcowa 4

10.IX – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

11.IX – K, L, Ł, M, N

12.IX – O, P, R, S, Ś

15.IX – T, U, W, Z, Ź, Ż

16.IX – Dzień dodatkowy

Wypłaty zasiłków od godz. 800 do godz. 1400

Mieszkańcy zameldowani w granicach administracyjnych gminy Pawłów

Bank Spółdzielczy w Pawłowie

10.IX – A, B, C, Ć, D, E, F, G

11.IX – H, I, J, K, L, Ł, M, N

12.IX – O, P, R, S, Ś

15.IX – T, U, W, Z, Ź, Ż

16.IX – Dzień dodatkowy

Wypłaty zasiłków od godz. 830 do godz. 1330

Mieszkańcy zameldowani w granicach administracyjnych gminy Brody

Wypłata zasiłków Punkt Kasowy Brody w godzinach od 800 do 1400

10.IX – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H

11.IX – I, J, K

12.IX – L, Ł, M, N, O, P, R

15.IX – S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

16.IX – Dzień dodatkowy

Mieszkańcy zameldowani w granicach gminy Wąchock

Bank Spółdzielczy w Wąchocku

10.IX – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H

11.IX – I, J, K, L, Ł

12.IX – M, N, O, P, R

15.IX – S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

16.IX – Dzień dodatkowy

Wypłaty zasiłków od godz. 730 do godz. 1400

Mieszkańcy zameldowani w granicach gminy Mirzec

Bank Spółdzielczy w Mircu

10.IX – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H

11.IX – I, J, K, L, Ł

12.IX – M, N, O, P, R

15.IX – S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź

16.IX – Dzień dodatkowy

Wypłaty zasiłków od godz. 730 do godz. 1400

Nie dotyczy przelewów świadczeń (zasiłki, stypendia) na rachunki osobiste (ROR).

Dodaj komentarz