Miało być lepiej a wyszło, jak…?

Starachowice

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy.

W powiecie starachowickim pieczę nad pacjentami w nocy i dni wolne od pracy przejął starachowicki szpital. Świadczone od kilku tygodni usługi zaowocowały kilkoma uwagami ze strony pacjentów.

– Pierwsze sprawa to trudno tam trafić. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ten gabinet jest, dopiero, jak człowiek dopyta staje się mądrzejszy. A w nocy, to czasem trudno uświadczyć żywą duszę w poczekalni – mówi jeden z pacjentów.

Wątpliwości budzi również organizacja pracy osób, które świadczą nocną i świąteczną opiekę. Ile jest gabinetów do dyspozycji pacjentów? Ilu lekarzy, a ile pielęgniarek pełni dyżur w danym czasie? Czy nocną i świąteczną opiekę sprawują te same osoby, które pracują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (jeśli tak, jak godzą obowiązki w czasie dyżuru)?

Podyktowane interwencją Czytelników pytania skierowaliśmy do dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W odpowiedzi czytamy: „świadczenie usług zostało zorganizowane w poprawny sposób, co potwierdziły kontrole pod względem dostępności, kwalifikacji i zatrudnienia personelu oraz sprzętu przeprowadzone przez organy sprawdzające. W godz. od 18.00-8.00 pełni dyżur jeden lekarz i jedna pielęgniarka. Do dyspozycji Pacjentów dostępny jest jeden gabinet lekarski i jeden gabinet zabiegowy. W dni wolne od pracy całodobowo przyjmuje dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki.  W tym czasie funkcjonują dwa gabinety lekarskie i dwa gabinety zabiegowe. Informuję również, iż Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Szpitalny Oddział Ratunkowy są dwoma odrębnymi komórkami organizacyjnymi, które posiadają osobną kadrę pielęgniarską i lekarską. Pacjenci, którzy szukają pomocy medycznej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie powinni mieć problemu z trafieniem do gabinetów lekarskich i zabiegowych. Są one odpowiednio oznakowane widocznymi tablicami, strzałkami i informatorami.

 

 

***

To warto wiedzieć!

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.