Miało być lepiej a wyszło, jak…?

Starachowice

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy.

W powiecie starachowickim pieczę nad pacjentami w nocy i dni wolne od pracy przejął starachowicki szpital. Świadczone od kilku tygodni usługi zaowocowały kilkoma uwagami ze strony pacjentów.

– Pierwsze sprawa to trudno tam trafić. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ten gabinet jest, dopiero, jak człowiek dopyta staje się mądrzejszy. A w nocy, to czasem trudno uświadczyć żywą duszę w poczekalni – mówi jeden z pacjentów.

Wątpliwości budzi również organizacja pracy osób, które świadczą nocną i świąteczną opiekę. Ile jest gabinetów do dyspozycji pacjentów? Ilu lekarzy, a ile pielęgniarek pełni dyżur w danym czasie? Czy nocną i świąteczną opiekę sprawują te same osoby, które pracują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (jeśli tak, jak godzą obowiązki w czasie dyżuru)?

Podyktowane interwencją Czytelników pytania skierowaliśmy do dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W odpowiedzi czytamy: „świadczenie usług zostało zorganizowane w poprawny sposób, co potwierdziły kontrole pod względem dostępności, kwalifikacji i zatrudnienia personelu oraz sprzętu przeprowadzone przez organy sprawdzające. W godz. od 18.00-8.00 pełni dyżur jeden lekarz i jedna pielęgniarka. Do dyspozycji Pacjentów dostępny jest jeden gabinet lekarski i jeden gabinet zabiegowy. W dni wolne od pracy całodobowo przyjmuje dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki.  W tym czasie funkcjonują dwa gabinety lekarskie i dwa gabinety zabiegowe. Informuję również, iż Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Szpitalny Oddział Ratunkowy są dwoma odrębnymi komórkami organizacyjnymi, które posiadają osobną kadrę pielęgniarską i lekarską. Pacjenci, którzy szukają pomocy medycznej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie powinni mieć problemu z trafieniem do gabinetów lekarskich i zabiegowych. Są one odpowiednio oznakowane widocznymi tablicami, strzałkami i informatorami.

 

 

***

To warto wiedzieć!

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dodaj komentarz