Wicepremier w sprawie akcji STARA

flash Gorące tematy Starachowice

Szanowny Panie,

Pan Prezes Jarosław Kaczyński przekazał mi Pana pismo dot. sytuacji byłych pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.

Przemiany wynikające z transformacji gospodarczej i ustrojowej często nie uwzględniały potrzeb Polski regionalnej, silnie uprzemysłowionej i uzależnionej od jednego, dużego zakładu. Brak wrażliwości na rejony zapomniane przez post transformacyjne władze spowodował duże bezrobocie i zubożenie znacznych grup ludności, a w konsekwencji poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, szczególnie widocznych w konfrontacji z nadziejami jakie niósł rok 1989.

W związku z tym w pełni rozumiem Państwa rozczarowanie związane z upadkiem Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Pragnę jednak podkreślić, że jedynym możliwym rozwiązaniem prowadzącym do uzyskania odszkodowania jest droga sądowa. Tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego istnieje możliwość wypłaty rekompensat, o których Pan wspomina.

W ramach swoich kompetencji Ministerstwo Rozwoju stara się poprawić sytuację wszystkich tych regionów, które przez ostatnie lata były na uboczu rozwoju gospodarczego, co doprowadziło do powstania Polski wielu prędkości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje nowy model rozwoju, skupiający się na wszystkich regionach. Wdrażamy również pakiet dla Małych i Średnich Miast dedykowany wszystkim tym ośrodkom, które najbardziej ucierpiały podczas transformacji. Skutkiem naszych działań jest zbijanie bezrobocia do niespotykanego dotąd poziomu, a także rozwijanie inwestycji jakościowych transferujących do Polski nie tylko zwykłą produkcję, ale również wiedzę i know-how.

Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do poprawy sytuacji Starachowic i sprawią, że ośrodek ten będzie perspektywą do życia i pracy dla młodych ludzi.

Z poważaniem

Mateusz  Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rozwoju i Finansów

Józef Kowalski, pytany przez nas o dalsze kroki w sprawie rekompensat, odpowiada:

–  Dobrze, że aktualne władze szukają pieniędzy, by pomniejszyć – być może –   i krzywdy  naszej Załogi. Zgodnie więc z sugestią wicepremiera Mateusza Morawieckiego przygotujemy pozew.  Nie poddamy się bez tej ostatniej  szansy! – zapowiada J. Kowalski.

1 Komentarz dla “Wicepremier w sprawie akcji STARA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.