Cmentarz gotowy

Starachowice

Dobiegły końca prace przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Starachowicach. W tym roku powstało sześć sektorów, gdzie jest miejsce na 1178 grobów oraz 420 miejsc na urny w kolumbarium. Pierwszy etap inwestycji realizowany w tym roku obejmowały m.in.roboty przygotowawcze i ziemne, polegające na wykarczowaniu i wywiezieniu karpiny oraz wycinkę pojedynczych drzew a także niwelację terenu, roboty drogowe, polegające na wykonaniu ciągów komunikacyjnych pieszych i kołowo-pieszych, schodów terenowych, wykonanie odwodnienia, wodociągu do celów użytkowych cmentarza ze zdrojami czerpalnymi, oświetlenia i ogrodzenia całego terenu. Wykonano też elementy małej architektury, w tym kolumbarium (gdzie wydzielono miejsce pochówku dzieci nienarodzonych), miejsce gromadzenia odpadów, ustawienie koszy na śmieci, ławek, tablic informacyjnych, nasadzenia zieleni.

– Mamy dzieję, że społeczność miasta będzie zadowolona z wykonanej inwestycji. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tych pracach, nowością była budowa kolumbarium, mam nadzieję, że dalsza rozbudowa będzie szła w tym kierunku – mówi Łukasz Misztal szef Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych.

– Będzie to godne miejsce pochówku, myślę że osoby które będą tu odwiedzać groby swoich bliskich będą mieć miejsce, aby posiedzieć, powspominać – mówi Adam Węgrzecki wykonawca inwestycji.

Koszt prac budowlanych zrealizowanych w br. to 1,7 mln zł, całość to blisko 2,9 mln zł.

Od nowego roku – jak zapowiada prezydent miasta – zarządzaniem cmentarzami komunalnymi zajmować się będzie Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.