starachowice
home
RSS

Zwolnienia pod lupą ZUS

 • Napisany przez:
 • Skomentuj

Jak długo możemy chorować? Czy zdarzają się przypadki przeciągania absencji chorobowej? Co jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozbawi nas prawa do zasiłku chorobowego? Na te i inne pytania odpowiada Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach…

– Kiedy ZUS wszczyna kontrole wobec osób przebywających na zwolnieniach lekarskich?

– Kontrole prowadzone są na wnioski pracodawców jak i również w sposób losowy. ZUS wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika ZUS albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. Jeżeli pracodawca uważa, że pracownik „symuluje” zwolnienie może zgłosić do ZUS wniosek o kontrolę. O jej  wynikach zawsze jest informowany.

– Kto  dokonuje kontroli i jak one wyglądają?

– Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Lekarz może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu (w ZUS) albo w miejscu jego pobytu – np. ktoś jest po operacji i ma problemy np. z poruszaniem się – wtedy takie kontrole odbywają się w miejscu zamieszkania danej osoby.

– Co w sytuacji gdy po badaniu, lekarz stwierdzi, iż jesteśmy zdrowi, choć przysługuje nam jeszcze zwolnienie?

– Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. Również zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

– Czy  lekarz, który wystawia tzw. „lewe zwolnienia” może być skontrolowany i ponieść konsekwencje?

Tak, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy i przekazać sprawę do Izby Lekarskiej.

– A co w przypadku gdy na zwolnieniu „nie chorujemy” tylko dorabiamy, albo wyjeżdżamy za granicę?

– To drugi rodzaju kontroli – o niezgodnym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z ustawą ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.  Prawo do prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mają – obok inspektorów ZUSu – pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych. Najczęściej takie kontrole wykonują pracownicy działu kadr, kontroli wewnętrznej – decyduje o tym pracodawca.

– Czy prowadzone przez ZUS kontrole przynoszą efekty?

– Zdecydowanie tak. Kontrolowanie to nasz obowiązek, chodzi tu o pieniądze podatników. Efekty widać w statystykach. Zauważa się procentowy spadek osób poddanych kontroli o czasowej niezdolności do pracy, którym zwolnienie cofnięto. Jest on znaczny w stosunku do roku 2014-15. Teraz jest to ok. 8-10 proc. Wtedy takich osób w poszczególnych kwartałach roku było nawet 15-20 proc.

– Z czego to wynika?

– Powodów jest kilka. Po pierwsze coraz mniejsze jest przyzwolenie społeczne na „lewe zwolnienie”. Po drugie o kontrolach, mówimy i mówić będziemy. Ich wyniki ogłaszamy pokazując skalę problemu i coraz lepsze efekty kontroli. Po trzecie na zwolnieniu lekarskim większość pracowników zarabia mniej, a gdy liczy się każdy grosz coraz mniej dni spędzamy na zwolnieniu.

Czy kontroli należy się obawiać?

– Jeśli nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy chorzy dwa czy trzy tygodnie, mamy wezwanie do lekarza orzecznika, stawiamy się, lekarz stwierdził, iż nasze zwolnienie jest zasadne – wracamy do domu i chorujemy dalej.

 

Tabela 1.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

Tab. 2

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy

powiat starachowicki pierwsze półrocze 2016 pierwsze półrocze 2017
liczba osób poddanych kontroli 95 106
liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku 5 5

 

powiat starachowicki pierwsze półrocze 2016 pierwsze półrocze 2017
Liczba wydanych decyzji o skróceniu zasiłku – po badaniu w ZUS 26 21
Liczba dni, za które pozbawiono zasiłku 128 105
Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/gr 7.172,32 5.914,56

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Starachowice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5