Spłacone 100 tys. zł

Pawłów Starachowice

Oszczędności i nieruchomości

Marek Wojtas, obecny wójt gminy Pawłów zasiadający na tym stanowisku od trzech lat. Wcześniej przez 20 lat był sekretarzem Urzędu Gminy w Pawłowie za rządów Ignacego Gierady. Wybory wygrał w 2014 r.

Wtedy też w prezentowanym oświadczeniu majątkowym w rubryce oszczędności wpisał 200 euro (ok. 800 zł). Obecnie posiada zaoszczędzonych 800 euro (ok. 3.200 zł).

W 2014 r. wójt był współposiadaczem domu o powierzchni 250 m kw. i wartości ok. 350 tys. zł. Dziś wartość tego samego domu wyceniana jest na ok. 400 tys. zł. Wójt od początku posiadał gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 1,80 ha i wartości 50 tys. zł. W tej kwestii nic się nie zmieniło. O 10 tys. zł wzrosła wartość działki rolnej o pow. 0,37 ha. Na początku kadencji wójt wyceniał ją na 20 tys. zł, a obecnie na 30 tys. zł. Również o 10 tys. zł wzrosła wartość działki na której stoi dom. Działka o pow. 0,40 ha jest obecnie wyceniana nie na 30 a na 40 tys. zł.

W 2014 r. M. Wojtas nabył dwie działki rolne od skarbu państwa, znajdujące się w Zbrzy. Jedna o pow. 0,1565 ha a druga o pow. 0,5479 ha.

Zadłużenie o 100 tys. zł niższe

Dochody wójta M. Wojtasa za 2014 r. kiedy był jeszcze sekretarzem wyniosły łącznie  z nagrodą jubileuszową i ryczałtem za użytkowanie samochodu 118.204,27 zł. Do tego należy doliczyć dietę jaką M. Wojtas pobierał będąc radnym powiatowym – 14.396 zł, co łącznie daje kwotę  132.600 zł.

Z oświadczenia majątkowego za ub. rok wynika, że dochody wójta łącznie tzw. trzynastą pensją i ryczałtem za użytkowanie samochodu, wyniosły 149.445,75 zł, czyli o 31.241 zł więcej niż na stanowisku sekretarza.

Wójt nie zmienił swoich samochodów tak jak posiadał, nadal posiada Hondę CRV z 2005 r. i Renault Clio z 2009 r.

O blisko 100 tys. zł zmniejszyła się natomiast kwota kredytów i pożyczek, które M. Wojtas zaciągnął m.in. na budowę domu. W 2014 r. ogólna kwota do oddania wynosiła 380.860 zł, a teraz 285.680 zł.

Dochody z poszczególnych lat na stanowisku
Za 2015 r. – 147.311,84 zł
Za 2016 r. – 149.445,75 zł

 

296 – tys. zł przez 2015 i 2016 r. zarobił na stanowisku wójta Marek Wojtas

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.