Dla samotnych, chorych, potrzebujących

Starachowice

Funkcjonujący w Starachowicach system Teleopieka gwarantuje  starszym, samotnym, chorym, niesamodzielnym pomoc w ich miejscu zamieszkania.  Do pilotażowego projektu włączone zostały osoby potrzebujące, które korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, u których ze względu na osamotnienie, wiek, zły stan zdrowia, może być potrzebne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu lub bezpośrednia pomoc. Osoby objęte Teleopieką  otrzymały specjalnie zaprogramowane, proste w użyciu i obsłudze telefony komórkowe. W sytuacji zagrożenia (np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć dużą, czytelną aplikację w telefonie, a urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, która obsługuje system. Centrala – Operator oddzwania lub powiadamia w zależności od problemu  odpowiednie służby, techniczne lub ratunkowe, rodzinę czy opiekuna MOPS w Starachowicach. Operator obserwuje i koordynuje akcję pomocową. Operator  otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan zdrowia, jakie leki przyjmuje. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia, które mogą zostać powiadomione o zagrożeniu.

Panie Barbara i Danuta, które korzystają już z nowoczesnego systemu przyznają, że dzięki otrzymanym urządzeniom zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa  a dzięki temu poprawił komfort codziennego funkcjonowania.

Osób zainteresowanych włączeniem się do systemu przybywa. Planowany jest dalszy rozwój systemu. W przyszłości mają zostać zakupione specjalne opaski monitorujące, które będą na bieżąco sprawdzały temperaturę, ciśnienie i inne parametry osoby, która będzie opaskę nosić. Dane te, informujące o stanie zdrowia będą na bieżąco przesyłane do systemu obsługiwanego przez lekarza lub pielęgniarkę czy opiekunkę. W momencie zasłabnięcia czy upadku system samodzielnie przesyła sygnał o pomoc.

Dodaj komentarz