Czy PAKS otrzyma wsparcie od gmin?

Starachowice

Zarządu powiatu starachowickiego za sprawą interpelacji złożonej przez radnego Pawła Lewkowicza rozesłał do gmin powiatu starachowickiego pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia funkcjonowania Polsko Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

Jak czytamy w interpelacji: „Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach posiadając II profil został zakwalifikowany do tzw. „sieci szpitali”. PAKS – nie, pomimo zamiaru cesji kontraktu i podwykonawstwa dla szpitala w Starachowicach oraz szpitala powiatowego w Skarżysku-Kam. Z analizy dotychczasowego funkcjonowania starachowickiego  PZOZ oraz  PAKS wynika bezspornie, że działalność obu podmiotów na rynku opieki kardiologicznej oraz chirurgii naczyniowej (posiada jedynie PAKS) stworzyło pełny, równy i szeroki dostęp do praktycznie najnowocześniejszej w regionie kardiologii z perspektywami na rozwój angiologii. Likwidacja jednego z dwóch podmiotów, powodować może zagrożenie życia i zdrowia pacjentów. (…) samorządy gminne do zadań własnych zaliczają „ochronę zdrowia”. Gminy winny stwarzać warunki równego dostępu do świadczeń wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gmin. Zapewne każda gmina z powiatu starachowickiego zna potrzeby zdrowotne swoich mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia dążąc do pełnej dostępności i coraz wyższej jakości w zakresie świadczenia usług zdrowotnych np. kardiologicznych. Dlatego  utrzymanie świadczeń z kardiologii szpitalnej na dotychczasowym poziomie wydaje się niezbędne, aby dbać o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Brak funkcjonowania PAKS rodzi obawy niezabezpieczenia leczenia pacjentów, dotychczas hospitalizowanych w Klinikach – szpital powiatowy nie będzie w stanie za otrzymany ryczałt (wyliczony z wykonania kontraktu w 2015 r.) leczyć więcej pacjentów na oddziale kardiologii niż 2,5 tys. pacjentów. Ok. 1,5 tys. pacjentów rocznie leczonych jest na chirurgii naczyniowej – wyłącznie przez PAKS. Brak funkcjonowania PAKS zapewne doprowadziłby do zaprzestania leczenia kluczowego dla życia ludzkiego układu naczyń krwionośnych i limfatycznych utrzymując wysoką ilość martwic, gangren i  amputacji kończyn!

Pismo takiej treści trafiło do szefów rad miejskich i gmin gmin z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia funkcjonowania PAKS. Czy i co mogą gminy w tej materii? – zapytaliśmy przewodniczących.

Michał Walendzik, przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach

– Z przewodniczącymi klubów uzgodniliśmy, że wypracujemy wspólne stanowisko w tej sprawie. Zostanie ono podjęte na sierpniowej sesji M. Ochrona zdrowia leży na sercu każdemu z nas. Wyraz temu wielokrotnie dawała gmina Starachowice udzielając wsparcia dla szpitala, udzielając poręczenia kredyty, umorzenia podatku od nieruchomości czy rozłożenia na raty. Co stanowiło duży ciężar dla gminy. Gmina zawsze wychodziła naprzeciw problem służby zdrowia. Teraz również jest problem i należy go rozwiązać. Ale to problem do rozwiązania na poziomie powiatu. Możemy się wypowiadać, zając stanowisko, ale powiat nie może liczyć na wyręczanie się gminami w tej kwestii.

Stanisław Wrona, przewodniczący Rady Gminy w Brodach

– Sam decyzji w tym temacie podjąć nie mogę. Komisje Rady zbiorą się po 20 sierpnia. Będziemy rozmawiać na ten temat i zostanie wypracowane wspólne stanowisko Rady i wójta gminy Brody. Moim zdaniem to jednak niczego nie zmieni. Decyzje w sprawie PAKS zapadają poza nami, tam na górze. Chodzi o finansowanie AHP. To są za duże pieniądze na możliwości samorządów. Z drugiej strony żadna z gmin nie może utrzymywać czy też dokładać do działalności prywatnej kliniki.

Agnieszka Idzik-Napiórkowska, przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

– Zostanie wypracowane wspólne stanowisko Rady Gminy i wójta gminy Mirzec, ale czy ono coś zmieni w obecnej sytuacji PAKS? – nie wydaje nam się.

 

Henryk Więcław, przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie

– Na pewno poprzemy to stanowisko, bo kliniki serca są potrzebne, coraz więcej ludzi choruje na serce. Będziemy wspierać ta inicjatywę, ale tylko słowem, bo gmina nie ma możliwości finansowych w tym zakresie.

Adrian Malinowski, przewodniczący Rady Gminy Wąchock

– Jest przerwa wakacyjna w obradach Rady. Stanowisko gminy Wąchock zostanie wypracowane na sesji w sierpniu. Przyjdzie czas, żeby się na ten temat wypowiedzieć.

Czy wiesz, że…
Jak wynika z danych za 2015 rok wśród przyczyn – najwięcej zgonów w powiecie starachowickim odnotowano w chorobach układu krążenia – 529, następnie nowotworach – 293. Ze statystyk Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wynika, że rocznie ok. 9 tysięcy pacjentów ma amputowaną nogę z łącznych 14 tys. amputowanych kończyn (głównie z powodu choroby niedokrwiennej). Jest to bodaj najgorszy wynik w Europie!

 

Marian Mróz, doradca Zarządu PAKS w Starachowicach
– Jesteśmy po rozmowach z zastępcą dyrektor świętokrzyskiego NFZ w Kielcach. Czekamy na rozpisani konkursu. Decyzja ma zapaść w pierwszej połowie sierpnia. Mamy nadzieję, że będzie to dla nas decyzja pozytywna.
Zarząd spółki napisał odwołanie do dyrekcji NFZ w sprawie nieumieszczenia PAKS w sieci. Otrzymaliśmy odmowną odpowiedź. Od tej decyzji odwołaliśmy się do prezesa centrali NZF. Czekamy na decyzje.

 

Dodaj komentarz