Zakładowa zakończona

Starachowice

Zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego inwestycja przy ulicy Zakładowej w Starachowicach pn.: „Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – etap II, w zakresie zagospodarowania terenu przyległego przy ul. Zakładowej w Starachowicach” została zakończona. Prace polegały na budowie i odtworzeniu chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia poprzez: realizację robót ziemnych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, wykonanie drogi manewrowej  i chodników z betonowej kostki brukowej, utwardzeniu terenu płytami ażurowymi. Kosztowało to w sumie ponad 209 tys. zł.

Dodaj komentarz