To kpina z pacjentów?

Starachowice

Nina Mirecka, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach objęła funkcję pełnomocnika ds. praw pacjenta w szpitalu. Powołanie przedstawiciela załogi do obrony interesów pacjentów za kompletny absurd uznał Janusz Wzorek, radny powiatowy.

– Nina Mirecka jest szefową związków zawodowych „Solidarność”. Jest ewidentnym przedstawicielem załogi szpitala. Powołanie jej na stanowisko rzecznika praw pacjenta to kpina z pacjenta. To przejaw marnowania publicznych pieniędzy. Ona nie będzie bronic interesów pacjentów, bo broni interesów pracowników szpitala. Jest potrzeba, by taka osoba była, ale w tym przypadku to marnowanie publicznych pieniędzy.

Z tą opinią, wyrażoną publicznie na sesji Rady Powiatu Starachowickiego zgodziła się Danuta Krępa, starosta starachowicki.

– Jako Zarząd Powiatu wydamy stanowisko w tej sprawie – dodała starosta.

Andrzej Matynia, radny powiatu, były starosta zasugerował, by rzecznik praw pacjenta funkcjonował jako pracownik starostwa, co dawałoby gwarancję niezależności.

– Jako starosta pamiętam, że przychodzili pacjenci na skargę – dodał. – To musi być osoba, która będzie działała w interesie pacjenta.

Nina Mirecka jest zażenowana całą sytuacją. Jednocześni dementuje informację o powierzeniu jej funkcji Rzecznika Praw Pacjenta. Zachęca również do zapoznania się z zakresem obowiązków i zadań Pełnomocnika ds Praw Pacjenta, który pełni.

– PZOZ w Starachowicach zajmuje się leczeniem i przywracaniem zdrowia pacjentom, a więc w żaden sposób niezasadne i uwłaczające dla naszych pacjentów jest stwierdzenie radnego o kpinie z pacjentów. Właśnie takimi wypowiedziami bez znajomości zagadnienia pan radny doprowadza do konfliktowania załogi z pacjentem szpitala i dezinformuje pacjentów – uważa N. Mirecka.- Poczytuję sobie za zaszczyt pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów pacjentów naszego szpitala, co czynię od 2009 roku, jak również możliwość reprezentowania członków związku – pracowników PZOZ w Starachowicach. Dziwi mnie chaotyczna wypowiedź radnego Wzorka, który w latach 2006-2014 był przewodniczącym Rady Powiatu – powinien dogłębnie znać tematykę związaną ze szpitala. W powierzonych obowiązkach nie ma rozstrzygania spraw konfliktowych, które by zaistniały na linii pracownik-związkowiec – pacjent. I nie ma mowy o orzekaniu na czyjąkolwiek korzyść – dodaje.

A co w sytuacji, gdy pacjent złoży skargę na praownika-związkowca, bądź zawnioskuje o jego zwolnienie z  pracy w związku z niedopełnieniem obowiązków?

– Po złożeniu skargi pełnomocnik analizuje skargę i okoliczności, podejmuje czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Skargę, co do zasady oprócz pełnomocnika otrzymują osoby, które merytorycznie mogą odnieść się do sprawy, np. zastępca dyrektora właściwy nadzoru, ordynator oddziału, kierownik komórki. Zarówno w PZOZ, jak i innych podmiotach leczniczych, pełnomocnicy ds. praw pacjenta, mają podobny zakres czynności w oparciu o obowiązujące przepisy i nigdzie nie budzi to emocji. Jestem wzruszona troską o pacjentów i pracowników szpitala. Śpieszę uspokoić raz jeszcze, że nie może być żadnego konfliktu. Statut Związku, który reprezentuję, nakazuje członkom związku ochronę interesów zdrowotnych, i współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia – dodaje N. Mirecka.

Czy wiesz, że…

Każdy pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. Nina Mirecka dyżuruje od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 11.00 – budynek: D pokój nr 208 (drugie piętro). Z pomocy Pełnomocnika mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. Praw pacjenta należy m.in.: informowanie pacjenta o jego prawach oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem; ochrona praw pacjenta oraz wskazanie możliwości korzystania z nich; przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski i skargi wpływające od pacjentów; podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi; pomoc i współpraca z osobami (opiekunami, rodziną, przedstawicielami prawnymi) działającymi w interesie pacjenta.

Skargi i wnioski można składać na piśmie na adres: PZOZ, ul. Radomska 7, 27-200 Starachowice lub składać w sekretariacie PZOZ budynek D, II piętro, pokój 222 (w godz. 7.00-15.00) Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod numer 41 273 92 02 lub pocztą elektroniczną na adres: info@szpital.starachowice.pl.

Dodaj komentarz