Czy wiemy, co kupujemy i jemy?

flash Starachowice

W 2016 r. w rejestrze zakładów objętych nadzorem Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Starachowicach znajdowało się 1215 obiektów żywnościowo – żywieniowych, obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami w tym: 207 obiektów produkcji żywności, 791 obiektów obrotu żywnością, 116 obiektów gastronomicznych, 76 zakładów żywienia zamkniętego,  1 obiekt produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 19 obiektów obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością 5 sklepów kosmetycznych.

Przeterminowane, brudne

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 64 decyzje administracyjne, w tym jedną decyzję o ograniczeniu sprzedaży artykułów spożywczych nabiałowych oraz wyrobów czekoladowych w sklepie spożywczym ze względu na brak właściwych warunków termicznych do przechowywania. W trakcie przeprowadzonych kontroli nałożono 35 mandatów karnych na sumę 5.900 zł.

Najczęstszymi przyczynami karania były: stwierdzenie produktów przeterminowanych, nieoznakowanych, brak aktualnych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, brudno utrzymane pomieszczenia i sprzęt produkcyjny.

Brudne ręce, brak osłony włosów

W ciągu 2016 r. do Sanepidu wpłynęło 31 (w większości anonimowych) interwencji. Dotyczyły one przede wszystkim niewłaściwej jakości artykułów spożywczych wprowadzanych do obrotu: przeterminowanych, zepsutych, zanieczyszczonych. Ponadto interwencje odnosiły się do obiektów tj. obecność owadów, brudne pomieszczenia, brak właściwych warunków chłodniczych, brak ręczników, obecność zwierząt domowych, a także niehigienicznego postępowania sprzedawców tj. brudne ręce, ważenie różnych asortymentów na tej samej wadze, brak osłony włosów. Zasadność interwencji potwierdzono w 15 przypadkach. Ogółem przeprowadzono 33 kontrole w związku z interwencjami konsumentów, nałożono 13 mandatów na sumę 2.800 zł.

w kółku
541 – obiektów żywnościowo-źywieniowych zostało skontrolowane w ub. roku przez Sanepid

 

35 – tyle mandatów karnych wydano po przeprowadzonych kontrolach

 

Procent wykonania kontroli w 2016 r.
grupa obiektów
obiekty produkcji żywności – automaty do lodów, ciastkarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, wytwórnia oleju, wytwórnia wyrobów cukierniczych itd.
obiekty obrotu żywnością – supermarkety, sklepy spożywcze, hurtownie, kioski, obiekty ruchome
obiekty gastronomiczne – restauracje, fast-food, pijalnie piwa
zakłady żywienia zamkniętego – bloki żywienia w szpitalach, placówkach oświatowych i wychowawczych, domach pomocy społecznej

 

Uwaga!
W ramach systemu ostrzegania o niebezpiecznej żywności przeprowadzono 33 kontrole. Podjęto działania w dziesięciu przypadkach. Oto niektóre z nich:
– stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego limitu dla kwasu sorbowego w suszonych śliwkach wyprodukowanych w Chile
– przekroczenia dopuszczalnych limitów migracji ołowiu i kadmu na obrzeżach kubków szklanych wyprodukowanych w Chinach
– stwierdzenia podwyższonego poziomu jodanu potasu w soli jodowej produkowanej w Polsce
– stwierdzenia obecności antybiotyku w mięsie świń, wykorzystanym do produkcji wyrobów w krajowych zakładach mięsnych

 

31 – tyle anonimowych interwencji dotyczących złej jakości sprzedawanych produktów wpłynęło do Sanepidu, w 15 przypadkach zgłoszenia się potwierdziły

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.