Przedwyborcze bicie piany?

flash Starachowice

Planowane pierwotnie jako zamknięte spotkanie włodarzy miasta Starachowice i powiatu starachowickiego (prezydenci, starosta, radni), będzie jednak otwarte zarówno dla dziennikarzy jak i mieszkańców.

Radni starachowickiej Rady Powiatu z klubu Razem dla Mieszkańców chcą zwołania wspólnej sesji ze starachowicką Radą Miejską. Z takim wnioskiem zwrócili się do Tomasza Marguli, przewodniczącego Rady Powiatu. – Obie rady będą mogły podyskutować o sprawach ważnych zarówno dla miasta, jak i całego powiatu starachowickiego – mówi Andrzej Matynia z Klubu Razem dla Mieszkańców.

  • Nas nie interesuje dyskusja za zamkniętymi drzwiami, na jaką zaprasza nas prezydent. Co mamy do ukrycia? – mówią jednogłośnie radni RdM.

Prezydent oczekiwał merytorycznej dyskusji a nie bicia piany pod publiczkę, ale przystał na oczekiwania radnych powiatu.

  • Zapraszając radnych Rady Powiatu i Rady Miejskiej na zamknięte spotkanie 4 kwietnia w Urzędzie Miejskim miałem nadzieję na merytoryczną dyskusję. Chciałem po jej zakończeniu, żeby miasto i powiat wspólnie przedstawiły ustalenia, jakie zostały poczynione – wyjaśnia Marek Materek, prezydent miasta. – Niektórzy mogli odnieść wrażenie, że spotkanie ma charakter zamknięty ponieważ jest coś do ukrycia. Tymczasem nie ma żadnych tematów ani spraw, które chcielibyśmy ukryć. Dlatego zdecydowałem o tym, że spotkanie może mieć otwarty charakter. Będą mogli uczestniczyć w nim wszyscy zainteresowani – dodał wyrażając nadzieję, że będzie miało ono bardziej merytoryczny niż przedwyborczy charakter.

Nastroje wycisza również Michał Walendzik, przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach, który zapewnia, że nie ma konfliktów czy sporów linii  miasto – powiat.

  • Jesteśmy gotowi i otwarci do dyskusji. Możemy spotkać się na wspólnej sesji, tyle, że mam wątpliwości, czy podejmowane tam decyzje będą miały z punktu widzenia prawnego wiążący charakter. Zarówno miasto, jak i powiat ma swoje uprawnienia i obowiązki. To trzeba sprawdzić. Wystąpiłem w tej sprawie o stanowisko do wszystkich Klubów RM. Jest sporo spraw do omówienia (infrastruktura drogowa, wiadukt, służba zdrowia), dlatego warto rozmawiać. Formuła spotkania jest do uzgodnienia – dodał M. Walendzik.

Spotkanie otwarte dla wszystkich odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.30 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Każdy będzie się mógł przekonać czy samorządowcy mają dla mieszkańców coś istotnego do powiedzenia, czy będzie to jedynie „przedwyborcze bicie piany”.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.