Gdzie powstała droga między garażami?

Starachowice

Zakres inwestycji obejmował przebudowę istniejącej drogi wraz z odwodnieniem i budową miejsc postojowych na oś. Majówka pomiędzy ulicą Lipową i drogą przy przedszkolu łączącą ul. 8 Maja z ul. Majówka. Długość przebudowywanej drogi to 304 m.b.

Nowa nawierzchnia zrobiona została z kostki brukowej wraz z podbudową, dodatkowo wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, powstały nowe miejsca postojowe z płyt ażurowych.
Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni ozdobnej i trawniki.

Wykonawcą był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic a koszt wyniósł 527 tys. zł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.