Ile w portfelach mają nasi urzędnicy?

flash Starachowice
Po prezesach, dyrektorach i kierownikach miejskich i powiatowych instytucji, przyszedł czas na prezydenta, jego zastępców, starostę i zarząd powiatu oraz urzędników pracujących w Urzędzie Miejskim i w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Ranking dochodów starachowickich urzędników za 2016 r. (ze wszystkich źródeł tj. z zajmowanego stanowiska, umów zleceń, o dzieło itp.)

Ewa Bzinkowska, skarbnik powiatu – 171.127 zł (rocznie brutto) – 14.260 zł (miesięcznie)

Dariusz Dąbrowski, b. starosta starachowicki (do stycznia 2017 r.) – 158.438 zł (rocznie) – 13.203 zł (miesięcznie)

Marek Materek, prezydent Starachowic – 151.377,82 zł (rocznie) – 12.614 zł (miesięcznie)

Krzysztof Korus, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg SP – 141.789 zł (rocznie) – 11.815 zł (miesięcznie)

Ewa Skiba, zastępca prezydenta Starachowic – 132.877 zł (rocznie) – 11.073 zł (miesięcznie)

Beata Duda, sekretarz miasta – 126.830 zł (rocznie) – 10.569 zł (miesięcznie)

Lidia Dziura, b. członek Zarządu powiatu (do stycznia 2017 r.) – 125.436 zł (rocznie) – 10.453 zł (miesięcznie)

Agata Gałka-Bernacka, b. wicestarosta (do stycznia 2017 r.) – 115.044 zł (rocznie) – 9.587 zł (miesięcznie)

Jerzy Miśkiewicz, zastępca prezydenta – 113.999,52 zł (rocznie) – 9.499 zł (miesięcznie brutto)

Halina Piwnik, skarbnik miasta – 113.545 zł (rocznie) – 9.462 zł (miesięcznie)

Marcin Góźdź, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM – 76.158,86 zł (rocznie) – 6.346 zł (miesięcznie)

Danuta Krępa, starosta starachowicki (od stycznia 2017 r.) – 106.649 zł (rocznie) – 8.874 zł (miesięcznie)

Dorota Nowakowska-Boska, nieetatowy członek Zarządu powiatu (od br.) – 103.182 zł (rocznie) – 8.598 zł (miesięcznie)

Marlena Kostrzewa, sekretarz powiatu – 96.243,76 zł (rocznie) – 8.020 zł (miesięcznie)

Urszula Kowalska-Dziura, kierownik Referatu Podatków i Opłat UM – 71.722,35 zł (rocznie) – 5.976 zł (miesięcznie)

Elżbieta Kita, dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska SP – 94.845 zł (rocznie) – 7.903 zł (miesięcznie)

Ewa Banaczkowska, dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej SP – 89.405 zł (rocznie) – 7.450 zł (miesięcznie)

Sylwester Spadło, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru SP, geodeta powiatowy – 82.134 zł (rocznie) – 6.844 zł (miesięcznie)

Beata Stąpor, członek Zarządu powiatu (do stycznia 2017 r.) – 77.324 zł (rocznie) – 6.443 zł (miesięcznie)

Szymon Jarosz, kierownik Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami UM – 70.731 zł (rocznie) – 5.894 zł (miesięcznie)

Bogusława Jaworska, po. kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UM – 70.707 zł (rocznie) – 2.436 zł (miesięcznie)

Andrzej Sendecki, członek Zarządu powiatu (od stycznia 2017 r.) – 59.452 zł (rocznie) – 4.954 zł (miesięcznie)

Jan Pocheć, nieetatowy członek Zarządu powiatu (do stycznia 2017 r.) – 54.486 zł (rocznie) – 4.540 zł (miesięcznie)

Janusz Twardowski, kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Komunalnych UM – 52.972 zł (rocznie) – 4.414 zł (miesięcznie)

Monika Nowak, członek Zarządu powiatu starachowickiego (od stycznia 2017 r.) – 48.327 zł (rocznie) – 4.027 zł (miesięcznie)

 Marek Pawłowski, wicestarosta (od stycznia 2017 r.) – 24.282 zł (rocznie) – 2.040 zł (miesięcznie)

Małgorzata Śpiewak spiewak@tygodnik.net.pl

Rekordziści w oszczędzaniu
B. Stąpor – 200 tys. zł, papiery wartościowe – 5.765 zł
M. Kostrzewa – 165.874 zł
E. Banaczkowska – 120 tys. zł
B. Duda – 115 tys. zł
Toyota najpopularniejsza
M. Materek – Toyota Rav 4 z 2001 r.
Agata Gałka-Bernacka – Opel Astra z 2010 r.
J. Miśkiewicz – Fiat Qubo z 2011 r., Mazda 3 z 2016 r.
E. Skiba – VW Golf z 2014 r.
B. Duda – Alfa Romeo z 2007 r., Alfa Romeo z 2005 r.
H. Piwnik – Toyota Yaris z 2010 r.
M. Góźdź – Ford Galaxy z 1997 r., Toyota Rav 4 z 2002 r.
U. Kowalska-Dziura – Honda Civic z 2004 r.
B. Jaworska – Mercedes z 2006 r.
Sz. Jarosz – Renault Clio z 2013 r. i Seat Leon z 2005 r.
M. Nowak – Mercedes Benz z 2002 r. , Peugeot 307 z 2005 r.
D. Nowakowska-Boska – VW Transporter z 2007 r.
A. Sendecki – Honda Jazz z 2002 r.
M. Pawłowski – Saab z 2004 r.
D. Krępa – Ford C-Max z 2008 r.
M. Kostrzewa – VW Golf Plus z 2007 r.
E. Banaczkowska – Mazda 2 z 2009 r., Subaru z 2005 r.
K. Korus – Toyota Auris z 2013 r.
S. Spadło – Toyota Avensis z 2009 r., Opel Astra z 2009 r.
D. Dąbrowski – Renault Megane Scenic z 2007 r.
A. Gałka-Bernacka – Opel Astra z 2010 r.
J. Pocheć – Toyota Corolla z 2005 r., Toyota Corolla z 2009 r., samochód ciężarowy VW z 1999 r., ciągnik rolniczy z 2001 r.
B. Stąpor – Toyota Rav z 2006 r., X-Tail z 2001 r.
Zadłużeni
S. Spadło – 206,5 tys. zł
M. Materek – 187.544 zł
M. Pawłowski – 106 tys. zł
J. Miśkiewicz – 97.466 zł
H. Piwnik – 89,6 tys. zł
U. Kowalska-Dziura – 65.847 zł
D. Dąbrowski – 56.811 zł
J. Twardowski – 54.929 zł
Najstarszy samochód posiada…
Marcin Góźdź, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska UM – Ford Galaxy z 1997 r.
Najnowszy samochód ma…
Jerzy Miśkiewicz, zastępca prezydenta Starachowic – Mazda 3 z 2016 r.
Przodownicy! plus fotki
Największe dochody w ub. roku mieli:
UWAGA WYBIĆ LICZBĘ

171 tys. zł – Ewa Bzinkowska, skarbnik powiatu

158 tys. zł – Dariusz Dąbrowski, b. starosta starachowicki

151 tys. zł – Marek Materek, prezydent Starachowic