Porozumienie samorządowców z „Trójmiasta nad Kamienną”

flash Starachowice

Włodarze gmin i powiatów, działający w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną”, podpisali dziś dokument dotyczący zlecenia opracowania wspólnego dokumentu pn: „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno –gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko – Kamienna”.

Dokument dotyczy współpracy w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Porozumienie podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gminę Starachowice, podczas spotkania, reprezentowali Prezydent Miasta Marek Materek oraz Skarbnik Gminy Halina Piwnik.

– Dokument ten pozwoli nam wspólnie aplikować o fundusze unijne. – informował Prezydent Starachowic Marek Materek. – Dla naszego miasta głównym priorytetem są działania wprowadzające oszczędności w zużyciu energii, realizacja trzeciego etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja zdegradowanych części miasta oraz transport niskoemisyjny i zakup nowych autobusów.

Podpisane porozumienie obliguje samorządy do opracowania wspólnego dokumentu strategicznego pn: „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno –gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko – Kamienna” z uwzględnieniem takich elementów jak: szkolnictwo, w tym szkolnictwo zawodowe, strategia niskoemisyjna, układ transportowy, w tym ekologiczny transport publiczny, turystyka, kultura i dziedzictwo narodowe, służba zdrowia oraz pomoc społeczna.

Prognozowany koszt powyższego opracowania to około 90 tysięcy złotych. Wkład poszczególnych samorządów wyniesie około 15 tysięcy złotych. Opracowanie strategicznego dokumentu zostanie zlecone w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.